جهان ورزش (دوچرخه سواری) دوشنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران(دوچرخه سواري)

عملكرد رئیس فدراسیون دوچرخه سواری

در برنامه ورز ش ایران ویژه دوچرخه سواری دوشنبه 29 اردیبهشت عملكرد خسرو قمری،رئیس فدراسیون دوچرخه سواری توسط كارشناسان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1399/02/29
12:55

در این برنامه كه از ساعت 15 تا 16 از رادیو ورزش پخش می شود؛ خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و محمود وفایی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون به بحث در خصوص شرایط كنونی دوچرخه سواری می پردازند.
در این برنامه ادگار شمعونیان نیز سوالاتی را پیرامون شرایط امروزی دوچرخه سواری مطرح خواهد كرد كه رئیس فدراسیون پاسخگو خواهد بود.

دسترسی سریع
ورزش ایران(دوچرخه سواری)