بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

حمایت ورزشی و اشكال مختلف آن

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 29 مهر با حضور دكتر مهرداد محرم زاده، استاد دانشگاه به موضوع حمایت ورزشی و اشكال مختلف آن اختصاص داشت.

1396/07/30
08:23

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مهرداد محرم زاده، استاد دانشگاه در تعریف حمایت ورزشی و اشكال آن توضیح داد: هر سازمانی كه می خواهد از بافت سنتی جدا شود و به سازمان فردا برود؛ مجبور است كه تغییراتی را ایجاد كند كه این تغییرات می تواند در كیفیت، مهندسی بازار و ... باشد. برای مثال مطالبه جامعه از تیم پرسپولیس حال حاضر با تیم دهه 60 یا 70 متفاوت شده و این باشگاه برای حفظ نگاه جدید جامعه احتیاج به حمایت دارد.
ما مشكلی كه در تعریف حمایت داریم؛ این است كه حمایت را تنها مالی می بینیم؛ درنتیجه به خاطر پول به هر كسی اجازه می دهیم به تیم ورود پیدا كند. درحالیكه حمایت تمام موارد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نگرشی را شامل می شود.
محرم زاده درخصوص حمایت اثربخش در حوزه ورزش بیان كرد: علیرغم تلاش برای خصوصی شدن، ما هنوز از نظر مدیریتی و مالكیتی وابسته به دولت هستیم. ما باید حامیان مالی را با خود هم مسیر كنیم. حامی كه امروز با ورزش است و فردا منافعش ایجاب می كند كه به سراغ آیتم های مخالف پیام ورزشی برود؛ تقدس و تائید ورزش را لكه دار می كند.
در كنار حمایت مالی حمایت فرهنگی و نگرشی لازم است. ما باید این آگاهی را در مردم، تیم ها، باریكنان و ... ایجاد كنیم كه گاهی اوقات ورزش ما بدون حامی باشد؛ بهتر است تا حامی داشته باشد كه پیام صنعت ورزش را درك نمی كند و در زمان ضرر و زیان حمایتش را ادامه نداده و بطور منقطع حمایت دارد. حمایت مالی باید كنار حمایت فرهنگی، نگرشی و اجتماعی باشد. سازمان ورزش را نمی توان جزیره ای اداره كرد بلكه باید در ارتباط با دیگر سازمان های اجتماعی اداره شود.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 29 مهر كاری از گروه علوم ورزشی به تهیه كنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا كشكر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی