پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

ضرورت ایجاد شرایط روحی و روانی ایمن برای ورزشكاران

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 18 اسفند با حضور دكتر حمید مساعدیان، مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی به موضوع نقش و ضرورت حضور روانشناس ورزشی در كنار ورزشكاران جهت ایجاد آمادگی ذهنی و روانی مطلوب در آنها اختصاص داشت.

1396/12/19
10:32

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید مساعدیان، مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی پیرامون نقش و ضرورت حضور روانشناس ورزشی در كنار ورزشكاران اظهار كرد: روانشناسی می تواند در ابعاد مختلف فعالیتهای ورزشی ورزشكار را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال ممكن است ورزشكار در شرایط محیطی همیشگی اش به ایده آل خود برسد ولی در مقابل تماشاچیان دچار مشكل شود و كنترل خود را از دست بدهد و نتواند به موفقیت ورزشی برسد. روانشناسی ورزشی كاری كاملا تخصصی است و یك روانشناس ورزشی باید كنار ورزشكار باشد و او را از نظر روحی و روانی آماده كند تا بتواند فعالیت ورزشی ایده آلش را انجام دهد و بدین ترتیب شرایط ورزشی نه تنها تاثیر منفی روی ورزشكار ندارد بلكه می تواند تاثیرات مثبتی هم داشته باشد.
مساعدیان درخصوص ضرورت فراهم آوردن شرایط مطلوب ذهنی و روانی برای ورزشكاران بیان كرد: ورزشكار برای اینكه ذهن، روان و فیزیك خود را برای موفقیت ورزشی اش آماده كند؛ باید آرامش روانی كاملی داشته باشد. ما باید دغدغه های ورزشكاران را كم كنیم تا او بتواند بر فعالیت ورزشی خود تمركز داشته باشد. این مسئله در خیلی از كشورها جا افتاده است و سعی می كنند كه ایده آل ترین شرایط را برای موفقیت ورزشكاران خود فراهم آورند. در این زمینه لازم است كه مدیران و مسئولان ورزشی ما تحت آموزش هایی قرار گیرند كه از نظر روحی و روانی محیط ایمن، سلامت و ایده آلی برای فعالیت ورزشكاران خود فراهم نمایند. عدم توجه به این عاملها می تواند مشكلاتی را برای ورزشكاران ایجاد كند و حتی این مسائل ساده و جزئی می تواند تمركز ورزشكاران را به شدت كاهش دهد.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 18 اسفند با اجرای زهرا محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی