دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

سرانه ورزشی ایران و فاصله آن با استاندارد جهانی

برنامه "دانشکده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 8 آبان، با حضور دکتر نیما ماجدی، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، به موضوع مدیریت سرانه ورزشی در کشور پرداخت.

1398/08/08
15:11

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر نیما ماجدی، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، سرانه ورزشی را اینطور تعریف کرد: سرانه ورزشی به مفهوم این است که هر فرد از جامعه چه میزان فضای ورزشی را در اختیار دارد. فضاهای ورزشی چه سرپوشیده و چه روباز اندازه گیری و به تعداد افراد جامعه تقسیم می شود که عدد بدست آمده را سرانه ورزشی می گویند.
دکتر ماجدی، خاطرنشان کرد: سرانه فضاهای ورزشی در کشور ما حدود 1 متر است. وزیر ورزش و جوانان در سال 97 آماری را ارائه کرد که سرانه ورزشی تحت اختیار این وزارتخانه 87 سانتی متر است. ما یک سری اماکن ورزشی دیگری هم داریم که در اختیار شهرداری ها و آموزش و پرورش است و اگر مجموعه اینها را درنظر بگیریم، سرانه ورزشی مان حدود 1 متر خواهد بود. البته ممکن است این سالنهای ورزشی به لحاظ جغرافیایی و تخصصی توزیع مناسبی هم نداشته باشند. ممکن است این فضاها عمدتاً در چند رشته خلاصه شده باشد و دیگر رشته ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته باشند.
این کارشناس مدیریت، به مقایسه وضعیت سرانه ورزشی ایران با دیگر کشورها پرداخت و گفت: سرانه کشورهای پیشرفته که در این زمینه رشد داشته اند، مانند ژاپن به حدود 8 متر می رسد. متأسفانه ما در بحث سرانه ورزشی با استانداردهای حرفه ای فاصله داریم. بنابراین باید تلاش کنیم که خودمان را به این استانداردها نزدیک کنیم.
وی، در پاسخ به این پرسش که چگونه می توانیم خودمان را به استانداردها نزدیک کنیم، تصریح کرد: بنابر آماری که وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، ما 3500 طرح نیمه تمام ورزشی داریم؛ علاوه بر آن نزدیک به 900 طرح مصوب ورزشی داریم که کاری درباره آنها انجام نشده است. به نظرم این فضاها می توانند بهتر مدیریت شوند که 3500 طرح روی دستمان نماند.
برنامه دانشکده مدیریت ورزش، روزهای چهارشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی