پارالمپیك 2020 یكشنبه-سه شنبه-پنج شنبه از ساعت 8:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پارالمپيك 2020

رادیو ورزش همگام با پارالمپیك 2020

برنامه «پارالمپیك 2020» یكشنبه 6 بهمن به معرفی رویكرد كلی برنامه و نیز مرور تاریخچه رقابتهای پارالمپیك پرداخت.

1398/11/06
12:49

به گزارش رادیو ورزش؛ مسابقات المپیك نهایت ورزش جهان است. هر 4 سال یكبار ورزشكارن سراسر عالم گرد هم آمده تا امتحان 4 سال تلاش خود را به عرصه ظهور رسانده و كارنامه عملكردشان را در قالب مدال و حضور در جدول رده بندی افتخار و اعتبار به نمایش بگذارند.
در برنامه پارالمپیك 2020 به سراغ بررسی رویدادهای پارالمپیكی از گذشته تاكنون خواهیم رفت و همچنین در ارتباط با ورزشكاران پارالمپیكی تلاش می كنیم تا با شادی و نشاطی وصف ناپذیر افتخارآفرینی این عزیزان تلاشگر و عزیز و موفق را به نظاره بنشینیم.
این برنامه دائره المعارفی جامع از تاریخ المپیك است و از اعتبار و افتخار در تاریخ 124 ساله بازیهای المپیك نوین خواهد گفت و روزگار 72 ساله ایران در سطح قهرمانی را مرور می كند.
نهضتی كه پیدایش نخست و زیربناسازی فرهنگی و توجیه برگزاری آن بین سالهای 884 و 704 طول كشید و تمدن المپیك در مدت این 180 سال بالنده شد و روی دور برگزاری و فرهنگسازی افتاد. این نهضت آیینی بود كه هر 4 سال یكبار در یونان باستان در محلی به نام المپیا برگزار می شد و ورزشكاران و جنگ آوران و پهلوانان در آن جداگانه به مبارزه می پرداختند.
در حاشیه المپیك آیین جشنواره ای در ادبیات یونان و روم و اسپارت و مقدونی از سخنوری و موسیقی هم برگزار می شد. رونق المپیك تا 300 سال دیگر هم پیش رفت اما ادامه دار نبود و در سال 393 میلادی امپراتور روم، تئودوسیوس برگزاری المپیك را به عنوان آنچه توهین به دین و قداست مسیحیت عنوان شده بود؛ ممنوع كرد. مسابقات المپیك در بین یونانی ها از چنان اهمیتی برخوردار بود كه مورخین یونانی در دوران باستان از آن به عنوان یك واحد برای اندازه گیری زمان استفاده می كردند.
یك المپیاد برابر 4 سال بود همانگونه كه در حال حاضر همینطور است و بجز المپیك های نوین معتبرترین عرصه های ورزشی در دنیا مثل جام جهانی فوتبال و جام های قاره ای در بازه زمانی 4 ساله برگزار می شود.
مسابقات پارالمپیك به شكل كنونی یعنی برگزاری مسابقات در همان شهر برگزاری المپیك مدتی پس از پایان المپیك از 32 سال قبل اتفاق افتاده است. برای اولین بار در المپیك سئول بود كه مسابقات پارالمپیك شكلی امروزی پیدا كرد و در تاریخ ثبت شد اما شروع اولیه این مسابقات از سال 1948 لندن بود و طی آن جوانان بسیار زیاد انگلیسی كه در جنگ جهانی دوم دچار فلج حسی و حركتی شده بودند در قالب مسابقات پارالمپیك به میدان رفتند. پارالمپیك نام خود را از وضعیت فلج دو پا گرفته است.
پارالمپیك با تمام فراز و فرودهایی كه در دل خودش دارد شاید نه در سطح مسابقات المپیك خاطره و حكایت داشته باشد اما كتابی است ماندگار از روزگاری كه ورزش عاملی برای ماندگاری روح و جان انسانهایی شد كه یا زخم جنگ بر تن داشته و یا در حوادث طبیعی دچار معلولیتها و ناتوانی ها شده بودند.
برنامه پارالمپیك 2020 با رویكرد آگاهی رسانی درخصوص برنامه های پارالمپیك 2020 با اجرای محمد درخشنده و به تهیه كنندگی محسن جوادی ساعت 8:30 روزهای یكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه به مدت 25 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
پارالمپیك 2020