بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی

نگاه علمی به بازاریابی در صنعت ورزش از دید كارشناسان این حوزه

راهكارهای افزایش توان درآمدزایی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی
بازاریابی و بازرگانی به چگونگی جذب و حفظ حامیان مالی در یك سازمان ورزشی
بررسی لزوم جلب مشاركت های مردمی در امر بازاریابی فدراسیون ها
بررسی جایگاه مصرف كننده در بازاریابی مدرن ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22167687

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی