ایران ما هر روز از ساعت 13:45 به مدت 15دقیقه

ایران ما

آخرین اخبار ورزشی شهرستان ها

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 13:45

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ایران ما