دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

دانشکده مدیریت ورزشی

دانشکده مدیریت ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی