دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

دانشکده اقتصاد ورزشی

دانشکده اقتصاد ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی