اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

اقتصاد و كارآفريني

اقتصاد و كارآفرینی

اقتصاد و كارآفرینی

این برنامه از دیدگاه علم ورزش شیوه های كارآفرینی و اقصاد در ورزش را تحلیل و بررسی می كند

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
اقتصاد و كارآفرینی