فردا روشن است روزهای زوج از ساعت 13 به مدت 10دقیقه

رادیو ورزش

فردا روشن است

فردا روشن است

فردا روشن است

شبكه رادیویی ورزش به اعتبار نقش و جایگاه قانونی و سازمانی‌اش به موضوع شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» در راستای اهداف راهبردی رسانه ملی می‌پردازد كه البته تحقق شعار سال لوازم و الزاماتی دارد كه...

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
دسترسی سریع
فردا روشن است