44 جمعه از ساعت 15:30 به مدت 25دقیقه

44

Bootstrap Image Preview

بررسی راهكارهای پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی در حوزه ورزش ( پیگیری روند خصوصی سازی ورزشی)

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
44