پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

پزشكی ورزشی

پزشكی ورزشی

این برنامه آخرین یافته های پزشكی در حوزه ورزش را واكاوی می كند.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی