برنامه ساز ها

گروه ورزش و تفریحات
ایجاد و تبیین راهبرد کلان و عملیاتی در پالایش فضای فرهنگی و موجود ورزش ایران با توجه به آرمانها و ارزشهای دین مبین اسلام،معیارهای رهایی بخش انقلاب اسلامی،فرامین و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه ورزش و تربیت روح و جسم
گروه مسابقات ورزشی
برنامه ریزی و اقدام برای پوشش رادیویی رویدادهای مختلف ورزشی براساس اولویت بندی ورزش کشور وسیاستهای سازمان صداوسیما اطلاع رسانی درقالب­های مختلف برنامه سازی، تحلیل فنی وکارشناسی رویدادهای ورزشی نقد وبررسی عملکرد مدیریتی دستگاههای وسازمانهای مرتبط...
گروه علوم ورزشی
تقویت بنیه علمی و ارتقاء فرهنگ عمومی در امر ورزش برای افزایش مشارکت در ورزش اقدام در جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی شبکه ایجاد زمینه همکاری اساتید و نخبگان دانشگاهی در برنامه های علمی ورزشی انعکاس تازه ترین نتایج به دست آمده در حوزه علوم ورزشی