تاریخچه

تاریخچه ورزش شنا

بازگشت

 

از آنجا كه بخش وسيعي از سطح كره زمين با آب پوشيده شده، بشر از ابتدا نسبت به شيوه‌هاي استفاده از آب و چيره شدن بر آن كنجكاو بوده است. توجه به شنا و آموختن فن شناوري، بي‌ـرديد از زماني آغاز شده كه انسانهاي نخستين از غارها بيرون آمدند و در كنار رودها و درياها سكونت گزيدند. بشر اوليه كه مي‌باست در همه با عوامل طبيعي در مبارزه باشد، شنا كردن را هم به ناچار از روي نياز آموخت تا بدين طريق بتواند از آّبها و آبگيرها به سلامت بگذرد. بنابراين در مراحل اوليه آموختن شنا نه با انگيزه ورزش و تفريح بلكه براي رايي از چنگال امواج و نجات جان بوده است. به درستي نمي‌دانيم كه انسانهاي اوليه چگونه شنا مي‌كردند. اما چون بيشتر جانوران به طور طبيعي شنا كردن مي‌دانند به يقين ميتوان گفت كه بشر اوليه شناكردن را از حيوانات آموخته و با دقت در طرز دست و پا زدن جانوران در آب از آنها تقليد كرده است. اين گونه شنا كه به صورت حركت مداوم چهار دست و پا در آب است، البته سرعت چنداني نداشتف ولي همين كه شناگر را بر آب غوطه‌ور نگاه مي‌داشت كافي بود. به اين ترتيب شنا كردن به يك نياز اصلي براي مردمان كنار رودها و درياچه‌ها و درياها تبديل شد و به تدريج ارتشهاي دوران باستان هم كه براي خود نيروي دريايي به وجود آورده بودند، فن شنا را به ملوانان خود آموزش دادند تا هنگام غرق كشتي بتوانند خود را نجات دهند.


صفحات: 1  2  3  4  5  6