برنامه های معاونت ورزش بانوان در تسهیل مشارکت زنان در ورزش

ویژه برنامه "دستاورد" روز دوشنبه 5 شهریور ماه با حضور فریبا محمدیان، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به موضوع برنامه ها و اقدامات این معاونت برای رشد و توسعه ورزش در میان بانوان کشور اختصاص داشت.

1397/06/06
01:15

به گزارش رادیو ورزش؛ فریبا محمدیان، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان پیرامون اقدامات این معاونت جهت توسعه ورزش در حوزه بانوان اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاستهای ما در بحث ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان افزایش سهم ورزش در اوقات فراغت بانوان و همچنین افزایش نقش ورزش در تامین نشاط و تندرستی بانوان جامعه است. برای تحقق این امر با استفاده از منابع مالی و انسانی، برنامه های مختلفی را طراحی کردیم. برنامه " 30 دقیقه تا نشاط و تندرستی" که بروی سایت وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، در راستای تاکید بهداشت جهانی است تا کشورها تا سال 2025 بتوانند 10 درصد فقر حرکتی را کاهش دهند. ما هم سعی کردیم که اهداف کمّی بشکل سالانه از 2017 تا 2025 طراحی کنیم.
وی ادامه داد: برنامه ما در دو حوزه شهری و روستایی انجام می شود. در سال 96 بیش از 2400 خانه ورزش روستایی تجهیز شدند. در این خانه های ورزش روستایی، برای بانوان یک طرح ملی سنجش ساختار قامتی را به اجرا درآوردیم. سبک زندگی بانوان روستایی تغییر کرده و به سمت سبک زندگی شهری متمایل شده است. درنتیجه عوارض ناشی از فعالیت حرکت ناکافی در بانوان روستایی هم خود را نشان داده است. در سال 96 برای فاز نخست این طرح حدود 700 روستا و 75 هزار خانم روستایی غربالگری شدند.
محمدیان عنوان کرد: برنامه دیگر ما "پارک گام" است که در سالروز ورود آزادگان به میهن در تهران رونمایی شد. ما در این طرح به دنبال تشویق کردن بانوان برای پیاده روی در کنار خانواده هستیم. البته به شرطی که مجوز پیاده روی از پزشک داشته باشند که برای این کار می توانند به هیئتهای پزشکی ورزشی در سراسر کشور هم مراجعه نمایند. برای اجرای این برنامه مسیرهای 3 تا 5 کیلومتری در شهرهای مختلف طراحی کردیم و افراد از طریق اپلیکیشن خاصی ثبت نام می کنند و در این مسیرها گامهایی که برمی دارند، ثبت می شود و امتیاز کسب می کنند. در پایان دوره هم قرعه کشی صورت می گیرد.
معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در بسیاری از برنامه هایمان، شرایط را برای مشارکت خانواده ها هموار کردیم. چون بر این باوریم که جایی که خانواده حضور دارد، امن است.
وی اعلام کرد: یکی از ماموریتهای دفتر سیاستگذاری و توسعه ورزش بانوان آموزش افراد مستعد و آماده ای است که فدراسیونها در رشته های مختلف برای کسب کرسی بین المللی تائید می کنند. ما با این کار می خواهیم سهم بانوان ما از دیپلماسی ورزشی از نظر کیفی و کمی افزایش پیدا کند. همچنین در سال جاری دفتری تحت عنوان مدیریت باشگاه های ورزشی در حوزه معاونت قهرمانی تاسیس شد که معاونت ورزش بانوان نیز از اعضای آن است. قرار است که در دستورالعمل و قوانینی که در حوزه باشگاه ها تدوین می گردد، به باشگاه هایی که در بخش بانوان فعال هستند، امتیازات ویژه ای اختصاص یابد. بعلاوه در اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده 10 طرح ملی ورزش بانوان با هدف ارتقای نشاط و تندرستی تصویب شد.
محمدیان تاکید کرد: همه اقدامات ما، این نوید را می دهد که همه برنامه ها در حمایت از ورزش در حوزه بانوان از پشتوانه محکمی برخوردار است.
برنامه زنده "دستاورد" روز دوشنبه 5 شهریور با اجرای قاسمی و کارشناسی مهرانی بود.

دسترسی سریع