نتایج و برنامه های کامل لیگ ملت‌های والیبال 2019 چین

لیگ ملت‌های والیبال

1398/03/09
11:59


**** برنامه مرحله نخست نهایی

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی
آمریکا ... ... فرانسه چهارشنبه 19 تیر 05:00
برزیل ... ... لهستان چهارشنبه 19 تیر 02:00
روسیه ... ... فرانسه پنجشنبه 20 تیر 05:30
ایران ... ... لهستان پنجشنبه 20 تیر 02:30
آمریکا ... ... روسیه جمعه 21 تیر 05:30
ایران ... ... برزیل جمعه 21 تیر 02:30


***نتایج کامل هفته پنجم لیگ ملت‌های والیبال

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی
چین 1 3 آرژانتین جمعه 7 تیر 11:30
استرالیا 0 3 روسیه جمعه 7 تیر 14:30
ایران 3 1 صربستان جمعه 7 تیر 18:30
لهستان 3 1 ژاپن جمعه 7 تیر 20:00
بلغارستان 3 1 آمریکا جمعه 7 تیر 22:10
آلمان 3 1 پرتغال جمعه 7 تیر 23:00
ایتالیا 1 3 کانادا شنبه 8 تیر 00:30
برزیل 3 1 فرانسه شنبه 8 تیر 03:30
آرژانتین 2 3 روسیه شنبه 8 تیر 10:30
استرالیا 3 1 چین شنبه 8 تیر 13:30
آمریکا 3 1 صربستان شنبه 8 تیر 18:30
آلمان 1 3 لهستان شنبه 8 تیر 20:00
بلغارستان 0 3 ایران شنبه 8 تیر 22:10
پرتغال 1 3 ژاپن شنبه 8 تیر 23:00
فرانسه 3 1 ایتالیا یکشنبه 9 تیر 00:30
برزیل 3 0 کانادا یکشنبه 9 تیر 03:30
چین 0 3 روسیه یکشنبه 9 تیر 07:30
استرالیا 0 3 آرژانتین یکشنبه 9 تیر 10:30
آلمان 2 3 ژاپن یکشنبه 9 تیر 16:30
ایران 0 3 آمریکا یکشنبه 9 تیر 18:30
لهستان 3 0 پرتغال یکشنبه 9 تیر 19:30
صربستان 3 0 بلغارستان یکشنبه 9 تیر 22:10
کانادا 0 3 فرانسه یکشنبه 9 تیر 23:30
برزیل 3 1 ایتالیا دوشنبه 10 تیر 02:30

*** برنامه بازی ها در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال به شرح زیر می باشد:

شنبه 1 تیر 1398-ایران - اردبیل
آلمان 1 25 21 19 14
روسیه 3 22 25 25 25


کانادا 3 25 25 22 25
چین 1 19 23 25 17

برزیل 3 25 21 25 25
بلغارستان 1 20 25 19 14


آمریکا 3 25 25 25
ژاپن 0 15 19 19

فرانسه 3 25 26 25
پرتغال 0 23 24 23

ایران 3 25 25 25
استرالیا 0 19 19 14

لهستان 3 32 21 25 19 15
صربستان 2 30 25 21 25 11

ایتالیا 1 22 25 19 19
آرژانتین 3 25 23 25 25

چین 0 19 20 23
ژاپن 3 25 25 25


*******************************
جمعه 31خرداد98-ایران -ارومیه
فرانسه 3 25 25 25
استرالیا 0 23 22 22

ایران 3 23 27 25 25
پرتغال 1 25 25 17 18

لهستان 3 25 25 25 20 19
آرژانتین 2 21 23 27 25 17

ایتالیا 3 26 25 25
صربستان 0 24 19 22

****************************

یکشنبه دوم تیر 1398

بلغارستان-روسیه، ساعت 01:30

برزیل-آلمان، ساعت 04:30

آمریکا-کانادا، ساعت 05:00

پرتغال-استرالیا، ساعت 15:30

ایران – فرانسه، ساعت 18:30

آرژانتین-صربستان، ساعت 19:30

کانادا-ژاپن، ساعت 21:30

ایتالیا-لهستان، ساعت 22:30

آلمان-بلغارستان، ساعت 01:30

آمریکا-چین، ساعت 02:00

برزیل-روسیه، ساعت 04:30


************************************************

جدول رده بندی تیم ها: تا هفته سوم


1 -- ایران --9-- --8-- 1-- --24
2 -- برزیل --9-- --8-- --1-- 22
3 --ایتالیا --9-- --7-- --2-- 21
4 -- روسیه --9-- --7-- --2-- --20
5 --فرانسه --9-- --6-- --3-- --19
6 --آمریکا --9-- --5-- --4-- --16
7 --لهستان --9-- --5-- --4-- --15
8 --صربستان --9-- --5-- --4-- --13
9 --آرژانتین --9-- --4-- --5-- --12
10 --کانادا-- --9-- --4-- --5-- --12
11 --ژاپن-- --9-- --4-- --5-- --11
12 --بلغارستان-- --9-- --3-- --6-- --8
13 --پرتغال-- --9-- --2-- --7-- --7
14 --آلمان-- --9-- --2-- --7-- --6
15 --استرالیا-- --9-- --1-- --8-- --7
16 --چین-- --9-- --1-- --8-- --4
************************************************

گروه بندی هفته سوم
گروه نهم
پرتغال--برزیل--چین--صربستان

گروه دهم
بلغارستان--ژاپن --ایتالیا--استرالیا

گروه یازدهم
ایران--کانادا--لهستان-- روسیه

گروه دوازدهم
فرانسه--آرژانتین--آمریکا-آلمان

برنامه کامل لیگ ملت های 2019
--------------------------------------
جمعه 24 خرداد
روسیه 3 24252525
لهستان 1 26202219


ژاپن 1 25152721
ایتالیا 3 23252925


ایران 3 252625
کانادا 0 152416


آمریکا 3 25 25 21 25
آرژانتین 1 22 19 25 21


برزیل 2 25 22 25 20 12
صربستان 3 17 25 17 25 15


بلغارستان 3 20 29 22 25 15
استرالیا 2 25 27 25 21 13

فرانسه 3 24 25 25 25
آلمان 1 26 20 19 20

********************************************
شنبه 25 خرداد98
پرتغال 3 25 25 25
چین 0 22 17 23


روسیه 3 25 22 25 25
کانادا 1 23 25 20 23

استرالیا 1 18 32 18 15
ایتالیا 3 25 30 25 25


ایران 3 25 21 18 25 15
لهستان 2 20 25 25 17 8


برزیل 3 25 25 25
چین 0 15 18 22

آمریکا 3 25 21 25 25
آلمان 1 22 25 19 20


بلغارستان 2 25 19 25 19 19
ژاپن 3 22 25 16 25 21

پرتغال 2 25 15 22 32 9
صربستان 3 21 25 25 30 15

فرانسه 1 18 17 25 20
آرژانتین 3 25 25 19 25

********************************************
یکشنبه 26 خرداد

لهستان 3 25 25 25 28
کانادا 1 20 27 20 26

آرژانتین 3 25 23 23 25 15
آلمان 2 19 25 25 23 10

چین 1 17 22 27 18
صربستان 3 25 25 25 25

ژاپن 3 25 25 23 25 17
استرالیا 2 18 27 25 22 15


ایران 3 25 26 25
روسیه 0 20 24 23

فرانسه 1 25 22 26 25
آمریکا 3 23 25 28 27

پرتغال 0 19 21 18
برزیل 3 25 25 25

ایتالیا 3 25 25 23 25
بلغارستان 1 14 20 25 21*************************************************************************************************************
گروه بندی هفته دوم
گروه پنجم
چین:---چین - بلغارستان - لهستان--فرانسه

گروه ششم
روسیه:--- روسیه- ایتالیا- آمریکا- پرتغال

گروه هفتم
ژاپن:---ژاپن - آرژانتین- ایران- برزیل

گروه هشتم
کانادا:-- کاندا - استرالیا- آلمان - صربستان

برنامه کامل لیگ ملت های 2019 نتایج هفته دوم

تیم -تیم -تاریخ- ساعت
ایران2 -برزیل3 جمعه 17 خرداد
🔸 ست اول : 25 – 23 به سود ایران
🔹 ست دوم : 25 - 16 به سود برزیل
🔸 ست سوم : 25 - 21 به سود ایران
🔹 ست چهارم : 31 - 33 به سود برزیل
🔹 ست پنجم : 10 - 15 به سود برزیل

آلمان 3 25 16 26 26 15
صربستان 2 20 25 28 24 9

کانادا 3 25 25 25
استرالیا 0 23 17 18

آرژانتین 1 19 25 22 32
ایران 3 25 20 25 34

لهستان 3 22 25 27 25
بلغارستان 1 25 19 25 20

ژاپن 0 22 19 21
برزیل3 25 25 25

ایتالیا 3 25 25 25
پرتغال 0 13 20 11

چین 0 16 23 20
فرانسه 3 25 25 25

روسیه 3 25 25 25
آمریکا 0 22 19 15

********************************
1398/03/19
صربستان 3 22 14 25 25 15
استرالیا 2 25 25 2 12 19

کانادا 3 23 29 25 23 15
آلمان 2 25 27 18 25 12

آرژانتین 2 20 25 28 23 12
برزیل 3 25 21 26 25 15

بلغارستان 3 18 23 25 25 15
فرانسه 2 25 25 21 23 11

ژاپن 0 22 21 19
ایران 3 25 25 25

پرتغال 1 20 25 22 17
آمریکا 3 25 22 25 25لهستان -چین یکشنبه 19 خرداد 16
ایتالیا -روسیه یکشنبه 19 خرداد 18:30
آلمان -استرالیا یکشنبه 19 خرداد 21:40
صربستان- کانادا دوشنبه 20 خرداد 0:40--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برنامه ونتایج کامل لیگ ملت های 2019
هفته اول
تیم - تیم -تاریخ -ساعت
ایران-- 3-- یک-- ایتالیا جمعه 10 خرداد 12:30

آلمان-- 3-- 2-- چین جمعه 10 خرداد 16:30

صربستان-- یک-- 3-- ژاپن جمعه 10 خرداد 19:30

برزیل-- 3-- صفر-- آمریکا جمعه 10 خرداد 20

فرانسه-- 3-- یک-- روسیه جمعه 10 خرداد 22:30

استرالیا-- صفر-- 3-- لهستان جمعه 10 خرداد 23

بلغارستان -- 3-- یک-- کانادا شنبه 11 خرداد 1:40

پرتغال-- 3-- صفر-- آرژانتین شنبه 11 خرداد 4:40

آلمان-- صفر-- 3-- ایتالیا شنبه 11 خرداد 12:30

استرالیا-- 2-- 3-- برزیل شنبه 11 خرداد 16:30

ایران-- 3-- صفر-- چین شنبه 11 خرداد 16:30

روسیه-- 3-- یک-- ژاپن شنبه 11 خرداد 18:30

لهستان-- 3-- 2-- آمریکا شنبه 11 خرداد 19:30

فرانسه-- 3-- یک-- صربستان شنبه 11 خرداد 21:30

پرتغال-- 3-- صفر-- کانادا یکشنبه 12 خرداد 1:40

بلغارستان-- صفر-- 3--آرژانتین یکشنبه 12 خرداد 4:40

ایران-- 3-- صفر-- آلمان یکشنبه 12 خرداد 12:30

آمریکا-- 3-- یک-- استرالیا یکشنبه 12 خرداد 16:30

ایتالیا-- 3-- صفر-- چین یکشنبه 12 خرداد 16:30

فرانسه-- 3 --یک-- ژاپن یکشنبه 12 خرداد 18:30

برزیل-- 3-- یک-- لهستان یکشنبه 12 خرداد 19:30

صربستان-- 2-- 3 --روسیه یکشنبه 12 خرداد 21:30

پرتغال-- 3 --یک--بلغارستان یکشنبه 12 خرداد 23:40

کانادا آرژانتین دوشنبه 13 خرداد 2:40


ترکیب 14 نفره تیم ملی برای هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال به شرح زیر اعلام شد :

سعید معروف، سید محمد موسوی، میلاد عبادی‌پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی‌نژاد، علی شفیعی، علی‌اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، مرتضی شریفی، محمدرضا موذن و محمدرضا حضرت‌پور

در این هفته مسعود غلامی در کنار ملی پوشان حضور ندارد

تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست این رقابت ها ساعت 12.30 فردا به مصاف ایتالیا در جیانگمن چین می رود

دسترسی سریع