به اضافه ورزش هر روز از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو ورزش

به اضافه ورزش

رئیس كمیسیون اخلاق ورزش ایران خواستار شد: پایان رویه دوگانه در مورد حمایت از ملت‌های فلسطین و اوكراین در برابر خشونت و جنگ

رئیس كمیسیون اخلاق كمیته ملی المپیك و پاراالمپیك كشورمان در نامه‌ای به كمیته‌های بین المللی المپیك و پاراالمپیك خواستار پایان رویه دوگانه در مورد حمایت از ملت‌های فلسطین و اوكراین در برابر خشونت و جنگ شد.

1400/12/12
10:12

به گزارش رادیو ورزش؛ رئیس كمیسیون اخلاق كمیته ملی المپیك و پاراالمپیك كشورمان، نامه‌ای به كمیته‌های اخلاق كمیته بین المللی المپیك و پارالمپیك در خصوص پایان رویه دوگانه در مورد حمایت از ملت‌های فلسطین و اوكراین در برابر خشونت و جنگ ارسال كرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

رئیس محترم كمیسیون اخلاق كمیته ملی المپیك

همانطور كه آگاه هستید در پی تهاجم نظامی روسیه به اوكراین، برخی كشورها به حمایت و پشتیبانی از ملت اوكراین، از مسابقه با تیم های ملی روسیه و ورزشكاران روسی در عرصه‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال خودداری كرده اند. در پی این موضوع، بعضی از فدراسیون‌های جهانی و نیز كمیته بین المللی المپیك حمایت خود را از این عمل ابراز نموده اند و از این كه هیچ مسابقه ای با پرچم و سرود ملی كشور متخاصم انجام نشود، پشتیبانی كرده اند.

مطمئناً این تالش برای حمایت از قربانیان جنگ و خشونت، رفتاری باارزش و اخلاقی است اما از شما محترمانه درخواست می شود به این پرسش مهم پاسخ دهید كه چرا اقدام ورزشكاران برخی از كشورهای مسلمان یا ورزشكاران آزادیخواه علیه ورزشكاران اسرائیلی در رویدادهای ورزشی بین المللی كه برای حمایت از ملت فلسطین انجام می شود با تنبیه و تعلیق فعالیتهای ورزشی آنان روبرو می شود درحالی كه فلسطینی ها مردمانی هستند كه سرزمین‌شان غصب، كشته و آواره شده اند.

بدیهی است از شما بعنوان یكی از مقامات ورزشی عالی رتبه كه به خوبی از اصول بین المللی و حقوق بشر مطلع هستید، انتظار داریم در كمیته بین المللی المپیك كه بعنوان سازمانی غیرسیاسی همواره روی عدم تبعیض تاكید دارد، یادآور شوید به این رویه دوگانه در مورد حمایت از ملتهای فلسطین و اوكراین در برابر خشونت و جنگ پایان داده شود.

به امید آن كه شاهد جهانی بدون جنگ و آوارگی باشیم جایی كه در آن همه ملتها از حقوق برابر برخوردار باشند.

رئیس كمیسیون اخلاق كمیته ملی المپیك و پاراالمپیك جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/

دسترسی سریع
به اضافه ورزش