باشگاه تندرستی روزهای زوج از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه تندرستي

تمرینات اصلاحی گام به گام آسیب دیسك كمر ( هفته 1 و 2)

برنامه باشگاه تندرستی چهارشنبه 20 بهمن با حضور دكتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصب به ارائه تمرینات اصلاحی گام به گام هفتگی در آسیب دیسك كمر اختصاص داشت.

1395/11/23
13:48

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصب و عضله در خصوص تمرینات اصلاحی آسیب دیسك كمر در هفته اول اظهار كرد: تمرینات گام به گام از صفر شروع و تا صد ادامه دارد. این تمرینات پله به پله از ساده شروع می شود و با توجه به اهدافی كه داریم عضلات درگیر می گردند. فرض ما بر این است كه شرایط دیسك كمر فرد بسیار بد است و خوابیدن به كمر برای بیمار مقدور نیست.
هفته اول، تمرین 1: به پهلو راست بخوابید و هر دو زانو را خم كنید و روی زمین قرار دهید. پا چپ را با زانو خمیده بلند كنید و با كنترل و تمركز به حالت قبل برگردانید.
تمرین 2 : در همان حالت تمرین 1 باقی بمانید. دست چپ را باز كنید و كنار سر به سمت بالا هدایت كنید و بكشید تا كشش در عضلات زیر بغل و پشتی بزرگ ایجاد شود.
دوباره تمرین پا و دست را انجام دهید و این سیكل را چهار بار تكرار كنید. سپس روی پهلو راست قرار گرفته و تمرینات بالا را روی دست و پای مخالف نیز انجام دهید. این تمرینات را 4 بار صبح، 4 بار ظهر و 4 بار عصر انجام دهید. هر روز به تعداد یا تكرار تمرینات اضافه كنید.
خوبی درخصوص تمرین هفته دوم حركات اصلاحی توضیح داد: هفته دوم، تمرین 1: به پهلو بخوابید. زانو كاملاً باز باشد و قوزك خارجی پا، نقطه لگن و نقطه سر شانه در یك خط و راستا قرار گیرد. می توانید یك بالش مناسب زیر سرتان قرار دهید. در حالت خوابیده به پهلو پای چپ را به آرامی و با كنترل از بدن دور كنید و حركت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. اگر توانایی دارید به مدت 10 ثانیه نگه دارید. سپس پا را بصورت كنترل شده پائین بیاورید.
تمرین 2: دست را بالا ببرید و بكشید و پائین بیاورید. این حركت را 10 بار تكرار كنید.
این سیكل را 4 بار تكرار كنید. سپس به پهلو مخالف بخوابید و این تمرین را روی دست و پای مخالف هم انجام دهید. هر روز به تكرار یا تعداد تمرینات اضافه كنید.
وی در ادامه افزود: توجه داشته باشید كه قبل از شروع تمرینات 10 مرتبه نفس عمیق بكشید تا از لحاظ روحی و جسمی آرام شوید. در هنگام انجام تمرینات تلویزیون و موبایل تان را خاموش كنید و كسی در اتاق نباشد. به این شكل تمركزتان افزایش یافته و اثربخشی تمرینات اصلاحی بیشتر می شود.
برنامه باشگاه تندرستی چهارشنبه 20 بهمن كاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای زهرا محمودوند و كارشناسی دكتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصب و عضله، با رویكرد ارائه راهكارهایی برای بهتر زیستن تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 14:30 روزهای زوج به مدت 30 دقیقه، تقدیم به شنوندگان رادیو ورزش می شود.

دسترسی سریع
باشگاه تندرستی