باشگاه تندرستی روزهای زوج از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه تندرستي

مهمترین علل زانو درد در فعالیت های پرشی

در برنامه "باشگاه تندرستی" دوشنبه 26 آذر، دكتر بیتا بردبار آذر، كارشناس ورزش، درباره درد زانوی ناشی از فعالیت ورزشی جامپینگ توضیحاتی را بیان كرد.

1397/09/27
08:52

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر بیتا بردبار آذر، كارشناس ورزش، در پاسخ به این پرسش مخاطب كه با ورزش جامپینگ زانو درد گرفته ام، برای زانودرد چه تمریناتی را پیشنهاد می كنید، تصریح كرد: جامپینگ فعالیت های پرشی است و به دو صورت جامپینگ فیتنس و زمینی انجام می شود. در جامپینگ فیتنس، فرد بر روی ترامپولین قرار می گیرد و حركات پرشی به سمت بالا انجام می دهد. در جامپینگ زمینی، فرد حركات پرشی را روی زمین انجام می دهد.
درد زانوی این فرد به علت حركت نابجا و ایجاد التهاب در زانو رخ داده است. زمانیكه فرد با شدت در حال اجرای حركت بوده است، فشار وارده بر روی سطح زمین و كف پا زیاد و تنظیم نشده بوده و نیز زانو جلوتر از پنجه پا قرار گرفته است. انجام این فعالیت ها به صورت مستمر، التهابی را در ناحیه زانو ایجاد كرده است.
دكتر بردبار آذری، درباره نحوه درمان درد زانوی ناشی از فعالیت های پرشی گفت: این فرد باید شدت فعالیت گذشته خود را كاهش دهد تا التهاب گسترش پیدا نكند. فعالیت باید به صورتی باشد كه استاندارد حركتی انجام شود. افراد باید دقت داشته باشند كه در فعالیت های ورزشی هیچگاه زانو از پنجه پا جلوتر قرار نگیرد؛ زیرا جلوتر قرار گرفتن زانو باعث می شود محور حركتی بهم بریزد و فشار بیشتری روی مفصل زانو ایجاد شود كه خود التهاب را بیشتر می كند.
وی، خاطرنشان كرد: در روزهای ابتدایی زانو درد، فرد باید از كمپرس های سرد و باند فشاری برای جلوگیری از التهاب ایجاد شده استفاده كند. بسته به التهاب با نظر پزشك كمپرس ها متفاوت است و گاهی پزشكی تشخیص می دهد كه دیگر نباید از كمپرس سرد استفاده كرد و نیاز به كمپرس گرم است. اگر التهاب شدید و درد زیاد است، افراد می توانند از داروهای مسكنی كه دكتر تجویز می كند، استفاده كنند..
برنامه باشگاه تندرستی، با اجرای محمودوند، كاری از گروه علوم ورزشی است كه روزهای زوج ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
باشگاه تندرستی