جهان ورزش (ورزش های راكتی) سه شنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (ورزش هاي راكتي)

پلمپ مجموعه تنیس ورزشگاه شهید شیرودی

برنامه مجله ورزش های راكتی سه شنبه 14 شهریور با حضور سعید صمدی، مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران به توضیح در خصوص فك پلمپ ورزشگاه شهید شیرودی پرداخت.

1396/06/15
09:00

به گزارش رادیو ورزش؛ بتازگی خبری را مبنی بر توقف ادامه كار پیمانكار تنیس مجموعه شهید شیرودی تهران شنیدیم.
سعید صمدی، مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران در این مورد گفت: در حال حاضر مشكلی وجود ندارد و نسبت به بازگشایی زمین های تنیس اقدام شده است. متاسفانه پیمانكار ما به وعده خود عمل نكرد و چك هایی كه بابت اجاره تحویل بخش مالی شركت توسعه داده بود؛ برگشت می خورد. چندین بار به ایشان اخطار داده می شود و در نهایت برای بار سوم به واحد حقوقی شركت توسعه ارجاع داده می شود. طبق مقررات واحد حقوقی شركت توسعه از طریق سیستم اداری ابلاغ می كند تا در روز یكشنبه نسبت به پلمپ مجموعه زمین های تنیس اقدام بعمل آید.
خوشبختانه از بخش مالی شركت توسعه اعلام كردند كه بدهی ایشان واریز شده و باید نسبت به گشایش مجموعه زمین های تنیس اقدام شود.
باید به قراردادها بندی را اضافه كرد كه اگر پیمانكار یا بهره بردار موفق نشد به تعهداتش عمل كند؛ شركت توسعه یا مجموعه ورزشی برای مدت كوتاهی مدیریت این قضیه را بر عهده بگیرد تا مشكلات حقوقی و قراردادی حل شود تا كسانی كه علاقمندند به این رشته ورزشی از آن استفاده كنند و تا حل این مشكل مدیریت مجموعه بتواند این بخش را مدیریت كند. این موضوع در قرارداد قید نشده و تنها قضیه پلمپ مطرح شده بود. برای اینكه تعطیلی در این بین ایجاد نشود و مراجعین بتوانند از فضای ورزشی استفاده كنند باید مدیریت مجموعه در چنین شرایطی جایگزین شود.
برنامه زنده مجله ورزش های راكتی سه شنبه 14 شهریور، كاری از گروه علوم ورزشی؛ با اجرای كشاورز بود این برنامه ساعت 15:05 روزهای سه شنبه به مدت 55 دقیقه تقدیم دوستداران رشته های ورزشی راكتی می شود.

دسترسی سریع
ورزش ایران (ورزش های راكتی)