دور یك میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

بررسی وضعیت رشته تیراندازی كشور (قسمت اول)

برنامه دور یك میز چهارشنبه 15 فروردین ماه با حضور رضا ملك محمدی، دبیر فدراسیون تیراندازی، فرشید عبدالمحمدی، سرمربی تیم ملی اهداف پروازی و آرمینا صادقیان ملی پوش تفنگ بادی به بررسی وضعیت رشته تیراندازی در كشور پرداخت.

1397/01/19
12:36

به گزارش رادیو ورزش؛ رضا ملك محمدی، دبیر فدراسیون تیراندازی پیرامون چگونگی تامین تجهیزات این رشته ورزشی اظهار كرد: این رشته تجهیزات محور است و اگر تجهیزات كامل نباشد؛ ورزشكار نمی تواند حق خود را از حریف بگیرد. در جلساتی كه با صنایع دفاع داشتیم؛ این اشتیاق در آنها وجود داشت كه كیفیت و كمیت تجهیزات مورد نیاز رشته تیراندازی را در حد مطلوب ما را ارتقا دهند ولی در حال حاضر تا حد مطلوب كمی فاصله داریم. مسائل مورد نظر ما باید جدی دیده شود چون حرف ما افتخار، اقتدار ملی و مدال آوری است. در حال حاضر ساچمه های مورد نیاز ورزشكاران به تعداد و كیفیت مورد نیاز در اختیارشان قرار ندارد و اگر بود یقینا وضعیت بهتری داشتند.
فرشید عبدالمحمدی، سرمربی تیم ملی اهداف پروازی درخصوص مشكلات و موانع رشته تیراندازی بیان كرد: با توجه به اینكه در تحریم هستیم؛ محدودیتهایی در واردات تجهیزات این رشته داریم. برای حل ریشه ای این مشكلات لازم است كه وزیر ورزش و جوانان و وزیر دفاع اقدامی نمایند. واردات اسلحه و فشنگ حق مسلمی است كه از فدراسیون تیراندازی گرفته شده است و در حال حاضر با واسطه انجام می گیرد و تابع ضوابط سنگینی است و لازم است این كار زیر نظر خود فدراسیون انجام گیرد تا بخش عمده مشكلات ما حل شود. البته در این موضوع به ما مساعدت می شود.
وی در ادامه افزود: ما 30 رشته ورزشی داریم ولی تنها بودجه یك رشته ورزشی بدان اختصاص دارد. باید امكانات مالی فراهم شود و درصورتیكه بودجه فدراسیون درست شود؛ یكی از پرمدال ترین فدراسیونهای ورزشی خواهیم بود. عبدالمحمدی تصریح كرد: طبق مصوبه شورای امنیت ملی هر ورزشكار می تواند یك اسلحه داشته باشد درحالیكه تیراندازها می توانند در رشته های مختلف تیراندازی شركت كنند. ما شكارچیان را از دنیای شكار وارد دنیای تیراندازی ورزشی كردیم ولی حالا طبق قانون باید یا سلاح شكاری را نگه دارند یا اسلحه ورزشی.
آرمینا صادقیان، ملی پوش تفنگ بادی در رابطه مشكلات یك ورزشكار در رشته تیراندازی گفت: هزینه رفت و آمد، سلاح و ساچمه برعهده ورزشكار است و حتی در سالهای پیش اعزامها نیز با هزینه شخصی بود. استعداد در شهری مثل شهر من یعنی ایلام زیاد است ولی امكانات به معنای واقعی صفر است.
برنامه دور یك میز چهارشنبه 16 فروردین ماه با اجرای محسن ابوفاضلی و كارشناسی محمدرضا منصوریان پخش شد. این برنامه كاری از گروه علوم ورزشی هر شب به جز شنبه ها و یكشنبه ها ساعت 21:05 به مدت 25 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دور یك میز