دور یك میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

نگاهی بر فعالیتهای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی (قسمت اول)

برنامه "دور یك میز" روز دوشنبه 3 اردیبهشت با حضور دكتر محمدرضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و دكتر مرجان صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون به بررسی فعالیتهای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی اختصاص داشت.

1397/02/04
08:08

به گزارش رادیو ورزش؛ در این برنامه دكتر محمدرضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی پیرامون ساختار این فدراسیون توضیح داد: فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در سال 84 تشكیل شد و قبل از آن اداره كل تربیت بدنی وزارت علوم متولی انجام كارهای مربوطه بود. فدراسیون از پنج بخش تربیت بدنی آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی و كاربردی و دانشگاه علوم پزشكی تشكیل شده است كه نمایندگان آنها عضو هیئت رئیسه و عضو مجمع هستند. تمام فعالیتهای ما همانند سایر فدراسیونها زیر نظر وزارت ورزش است.
دهخدا در ادامه افزود: هدف ما این است كه تمام بخشهای آموزش عالی را با یك نگاه پیش ببریم. فدراسیونهای ملی در نهایت باید شكل فدراسیون جهانی خود را بگیرند و با توجه به برنامه راهبردی فدراسیون جهانی نیز عمل كنند. ما هم در این مسیر حركت می كنیم و برنامه های راهبردی را بر محور برنامه های "فیزو" تنظیم كرده ایم.
وی با تاكید بر اینكه این فدراسیون در اعزام بانوان به مسابقات برون مرزی پیشتاز است تاكید كرد: قصد ما مشاركت در مسابقات است. حتی اگر شانس مدال آوری نداشته باشیم و "فیزو" هم خواهان همین روال است. ما می خواهیم به دانشگاه ها استقلال بیشتر دهیم تا خودشان به عنوان نماینده ایران در مسابقات بین المللی شركت كنند.
دكتر مرجان صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی درخصوص اهداف و برنامه های این فدراسیون بیان كرد: "فیزو" سرفصلهایی را طی یك برنامه 10 ساله برای ما تعیین كرده است و ما به سمت مسیرهای هشتگانه ای كه فدراسیون جهانی مشخص كرده، پیش می رویم. یك بخش از این سرفصلها شامل فعالیتهای هیاتها، دانشگاه ها و در واقع ارتباطات می شود كه در طول یكسال و نیم اخیر سعی كرده ایم تا آن را پررنگ تر از گذشته كنیم. بخش دیگر به حضور بانوان در عرصه ورزش برمی گردد كه میزان مشاركت بانوان در كل دانشگاه های جهان حدود 43 درصد است كه ما به آمار 33 درصد رسیده ایم و 10 درصد از آمار جهانی عقب تر هستیم. ما سعی كرده ایم تا آنجا كه ممكن است؛ نگاه جنسیتی را در فدراسیون به حداقل برسانیم. در اعزامها بحث دختران و پسران نداریم مگر اینكه شرایط رشته یا موارد خاصی اتفاق بیفتد.
برنامه دور یك میز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه با اجرای محسن ابوفاضلی و كارشناسی محمدرضا منصوریان پخش شد. این برنامه كاری از گروه علوم ورزشی هر شب به جز شنبه ها و یكشنبه ها ساعت 21:05 به مدت 25 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دور یك میز