دور یك میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

نگاهی بر فعالیتهای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

برنامه دور یك میز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با حضور دهخدا، رئیس فدراسیون ورزش های دانشجویی، صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون و نصیرزاده، مدیر كل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به بررسی فعالیتهای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی پرداخت.

1397/02/08
09:46

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر عبدالمهدی نصیرزاده، مدیر كل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پیرامون اقدامات تربیت بدنی پیام نور برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی اظهار كرد: یكی از چالشهایی كه در كشور داریم؛ مشاركت پائین مردم در فعالیتهای ورزشی است. اگر بخواهیم میزان مشاركت را افزایش دهیم؛ یكی از راههای آن توجه به ورزش دانشگاه هاست و ما این كار را در بخش آموزش عالی پیام نور شروع كرده ایم.
وی با اشاره به اهمیت صلاحیت مدرسین تربیت بدنی در جلب علاقمندی افراد به ورزش عنوان كرد: اگر ما مدرسین تربیت بدنی با كیفیتی را انتخاب كنیم كه دانش آنها نسبت به ورزش خوب باشد؛ افراد بیشتری به ورزش علاقمند خواهند شد. ما این كار را در بخش آموزش عالی پیام نور انجام داده ایم و مدرسین كه انتخاب می شوند حتما باید كارت صلاحیت تدریس از اداره كل تربیت بدنی یا مدیران تربیت بدنی دانشگاه داشته باشند و بعلاوه نظارت ویژه ای را در دروس عملی دانشجویان تربیت بدنی اعمال كرده ایم.
نصیرزاده درخصوص مزایا و معایب برگزاری المپیادهای ورزشی گفت: در المپیادی كه توسط دانشگاه پیام نور برگزار می شود؛ حدود 5 هزار نفر شركت می كنند و هزار نفر مدال و حكم می گیرند و از تخفیف شهریه برخوردار می شوند و بعلاوه زمینه ادامه تحصیل آنها نیز فراهم می شود. اگر قرار بر این باشد كه المپیاد خودمان را برگزار نكنیم و در المپیاد ملی فدراسیون ورزش های دانشگاهی شركت كنیم؛ تعداد شركت كنندگان محدود خواهد شد و به 200 نفر می رسد. البته هر چه تعداد رویدادهای ورزشی بیشتر باشد؛ به مشاركت بیشتر كمك می كند و ورزش بیشتر دیده می شود ولی در تعدد رویدادهای ورزشی نیز با كمبود بودجه روبرو و دچار مشكل می شویم.
دكتر مرجان صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در مورد اهداف و راهبردهای این فدراسیون بیان كرد: ما 7 راهبرد، 17 هدف راهبردی و 193 اقدام را برای چهار سال آینده در هر دو بخش همگانی و قهرمانی تعیین كرده ایم. از آنجا كه ما دسترسی مستقیم به دانشگاه ها نداریم؛ تنها اقدامی كه می توانیم انجام دهیم این است كه هیئتهای استانی را فعال كنیم تا فرصتهای مشاركت بیشتر دانشجویی را فراهم آورند و در این حوزه می توانیم نگاه ستادی داشته باشیم ولی در بخش قهرمانی می توانیم عملیاتی ورود پیدا كرده و عمل كنیم. ما هم سیاست حمایتی و هم تشویقی را پیش بینی كرده ایم؛ به عنوان نمونه هیئتهای فعال ما در بخشهای مختلف اعزام و رویدادها مشاركت می كنند. یكی از ارزشهای ما در برنامه ها عدالت محوری است كه در مورد ورزشكاران دختر و پسر، بخش های دانشگاهی، هیئتها و ... این اصل رعایت شده است و حتی هیئتهای كم برخوردار نیز اگر فعال و پویا باشند می توانند از این فرصتها بهره مند شوند.
برنامه دور یك میز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با اجرای محسن ابوفاضلی و كارشناسی محمدرضا منصوریان پخش شد. این برنامه كاری از گروه علوم ورزشی هر شب به جز شنبه ها و یكشنبه ها ساعت 21:05 به مدت 25 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دور یك میز