دور یک میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

نگاهی بر فعالیتهای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

برنامه دور یک میز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با حضور دهخدا، رئیس فدراسیون ورزش های دانشجویی، صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون و نصیرزاده، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به بررسی فعالیتهای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی پرداخت.

1397/02/08
09:46

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پیرامون اقدامات تربیت بدنی پیام نور برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی اظهار کرد: یکی از چالشهایی که در کشور داریم؛ مشارکت پائین مردم در فعالیتهای ورزشی است. اگر بخواهیم میزان مشارکت را افزایش دهیم؛ یکی از راههای آن توجه به ورزش دانشگاه هاست و ما این کار را در بخش آموزش عالی پیام نور شروع کرده ایم.
وی با اشاره به اهمیت صلاحیت مدرسین تربیت بدنی در جلب علاقمندی افراد به ورزش عنوان کرد: اگر ما مدرسین تربیت بدنی با کیفیتی را انتخاب کنیم که دانش آنها نسبت به ورزش خوب باشد؛ افراد بیشتری به ورزش علاقمند خواهند شد. ما این کار را در بخش آموزش عالی پیام نور انجام داده ایم و مدرسین که انتخاب می شوند حتما باید کارت صلاحیت تدریس از اداره کل تربیت بدنی یا مدیران تربیت بدنی دانشگاه داشته باشند و بعلاوه نظارت ویژه ای را در دروس عملی دانشجویان تربیت بدنی اعمال کرده ایم.
نصیرزاده درخصوص مزایا و معایب برگزاری المپیادهای ورزشی گفت: در المپیادی که توسط دانشگاه پیام نور برگزار می شود؛ حدود 5 هزار نفر شرکت می کنند و هزار نفر مدال و حکم می گیرند و از تخفیف شهریه برخوردار می شوند و بعلاوه زمینه ادامه تحصیل آنها نیز فراهم می شود. اگر قرار بر این باشد که المپیاد خودمان را برگزار نکنیم و در المپیاد ملی فدراسیون ورزش های دانشگاهی شرکت کنیم؛ تعداد شرکت کنندگان محدود خواهد شد و به 200 نفر می رسد. البته هر چه تعداد رویدادهای ورزشی بیشتر باشد؛ به مشارکت بیشتر کمک می کند و ورزش بیشتر دیده می شود ولی در تعدد رویدادهای ورزشی نیز با کمبود بودجه روبرو و دچار مشکل می شویم.
دکتر مرجان صفاری، نائب رئیس بانوان فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در مورد اهداف و راهبردهای این فدراسیون بیان کرد: ما 7 راهبرد، 17 هدف راهبردی و 193 اقدام را برای چهار سال آینده در هر دو بخش همگانی و قهرمانی تعیین کرده ایم. از آنجا که ما دسترسی مستقیم به دانشگاه ها نداریم؛ تنها اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است که هیئتهای استانی را فعال کنیم تا فرصتهای مشارکت بیشتر دانشجویی را فراهم آورند و در این حوزه می توانیم نگاه ستادی داشته باشیم ولی در بخش قهرمانی می توانیم عملیاتی ورود پیدا کرده و عمل کنیم. ما هم سیاست حمایتی و هم تشویقی را پیش بینی کرده ایم؛ به عنوان نمونه هیئتهای فعال ما در بخشهای مختلف اعزام و رویدادها مشارکت می کنند. یکی از ارزشهای ما در برنامه ها عدالت محوری است که در مورد ورزشکاران دختر و پسر، بخش های دانشگاهی، هیئتها و ... این اصل رعایت شده است و حتی هیئتهای کم برخوردار نیز اگر فعال و پویا باشند می توانند از این فرصتها بهره مند شوند.
برنامه دور یک میز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با اجرای محسن ابوفاضلی و کارشناسی محمدرضا منصوریان پخش شد. این برنامه کاری از گروه علوم ورزشی هر شب به جز شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 21:05 به مدت 25 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دور یک میز