بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

جایگاه همایش های علمی در توسعه صنعت ورزش كشور

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 11 آذر با حضور دكتر حمید آقاعلی نژاد، دانشیار دانشگاه به موضوع جایگاه همایش های علمی در توسعه صنعت ورزش كشور اختصاص داشت.

1396/09/12
08:23

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید آقاعلی نژاد، استادیار دانشگاه پیرامون هدف از برگزاری همایش های علمی اظهار كرد: همایش علمی جایگاهی است كه آخرین یافته های علمی در معرض عموم قرار می گیرد و در مورد آن بحث و تصمیم گیری می شود. همایش های علمی با دو هدف كلی برگزار می شوند: 1- ارائه آخرین یافته های علمی 2- توجه به جنبه تجاری و اقتصادی.
وی درخصوص سطح كیفی همایش ها بیان كرد: در سال های اخیر برگزاری همایش ها رشد قارچ گونه ای در كشور داشته كه این شكل برگزاری حداقل از هدف اول برگزاری همایش علمی دور است چون یك همایش علمی باید در چارچوب كاملا مشخصی باشد و جایگاهی باشد كه اساتید، دانشمندان، پژوهشگران و ... حضور پیدا كنند و آخرین نتایج پژوهش های خود را ارائه نمایند. ولی سطح بعضی از همایش ها بسیار پائین و خالی از محتواست.
وی در رابطه با نقش همایش ها در توسعه صنعت ورزش كشور توضیح داد: هدف دوم بسیاری از همایش ها نزدیك كردن دانشگاه به صنعت و موسسات خصوصی است تا از یافته های محققین در جهت بهره برداری و توسعه صنعت و كسب و كار استفاده گردد كه بسیار خوب و مثبت است. ما در كشور باید همایش های علوم ورزشی را به این سمت پیش ببریم. از سویی دیگر این همایش ها فرصتی است كه شركتهای خصوصی نیز تولیدات خود را عرضه نمایند تا محققین و پژوهشگران برای پیشبرد و توسعه پژوهش های خود از آنها بهره مند شوند. اگر این هدف دنبال شود؛ همایش ها پلی می گردند بین یافته های پژوهشگران علوم ورزشی و صنایعی كه مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه صنعت ورزش فعالیت می كنند.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 11 آذر كاری از گروه علوم ورزشی به تهیه كنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا كشكر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی