بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

ارزیابی ارائه خدمات مدیران باشگاه های ورزشی

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 18 آذر با حضور مهدی اصفهانی، مدیر یك باشگاه خصوصی به موضوع ارائه خدمات در باشگاه های خصوصی اختصاص داشت.

1396/09/19
08:14

به گزارش رادیو ورزش؛ مهدی اصفهانی، مدیر یك باشگاه خصوصی پیرامون تفاوت ارائه خدمات ورزشی در بخش دولتی و خصوصی بیان كرد: دولت سعی می كند بهترین و ارزان ترین خدمات را به اقشار جامعه بخصوص اقشار پائین ارائه نماید و منابع مشخصی هم در دست دارد كه از این منابع می تواند در جهت رایگان سازی خدمات ورزشی استفاده كند. از سوی دیگر مدیران بخش خصوصی با سرمایه گذاری وارد فعالیت ورزشی می شوند و دنبال منافعی نیز هستند و خدمات متفاوت تری را به بخش های دیگر جامعه ارائه می دهند. بخش خصوصی سعی دارد كه این خدمات را در رقابت با مراكز ورزشی دیگر و متناسب با بازار هدف خود ارائه كرده و با قیمتهای متفاوت تری عرضه كند.
اصفهانی درخصوص هزینه ورزش در كشور ما اظهار كرد: وقتی برای فرد انگیزه ایجاد می شود كه به یك باشگاه ورزشی برود؛ او 3 نوع هزینه صرف می كند: 1- هزینه انتظاری است كه از سطح خدمات دارد 2- هزینه زمانی است كه می گذارد و 3- هزینه قیمتی است كه براساس امكاناتی كه دریافت می كند؛ متفاوت است. در اماكن ورزشی مختلف خدماتی كه دریافت می شود با توجه به هزینه این 3 مورد گران، منصفانه و یا ارزان ارزیابی می شود.
وی در مورد فاكتورهای موفقیت باشگاه ورزشی خود توضیح داد: باشگاه ما نه تنها در ایران بلكه در دنیا دارای رتبه است. ما با استراتژی تمایز حركتمان را شروع و براساس نیازها و ارزشهای مشتریان فضاسازی كردیم تا بیشترین رضایتمندی را بدست آوریم. بعلاوه ارزش های مختلفی كه مخاطبانمان داشتند را شناسایی كرده و در استانداردسازی و بهبود روش های خدماتی بسیار موفق بودیم. چون نیروهای خوبی استخدام كرده و آموزش پیش از خدمت و حین خدمت را مدوام و بدون وقفه ادامه می دهیم. موفق ترین شیوه بازاریابی ما در ایجاد وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان بوده است.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 18 آذر كاری از گروه علوم ورزشی به تهیه كنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا كشكر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی