پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

نقش علم ورزش در پیشرفت ورزشكار


در برنامه "پزشكی ورزشی" جمعه 24 شهریور، دكتر حمید مساعدیان، كارشناس برنامه، پیرامون تأثیرات علم ورزش در كسب موفقیت های ورزشی توضیحاتی را ارائه كرد.

1396/06/25
09:39


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید مساعدیان، كارشناس برنامه، در ارتباط با نقش علم ورزش در پیشرفت ورزش حرفه ای گفت: هر ورزشكاری چه به صورت حرفه ای و چه به صورت آماتور به ورزش می پردازد، مطمئناً این باور برایش به وجود آمده كه امروزه ورزش باید با آموزش همراه باشد. وقتی كه ركوردزنی ها و موفقیت های روزافزون را می بینیم، متوجه می شویم تنها آموزش علمی است كه می تواند چنین موفقیت هایی را به دنبال داشته باشد.
وی، تصریح كرد: در بحث علمی بودن ورزش امروزه هیچ شكی نیست. یكی از نكاتی كه در ورزش اهمیت دارد، بحث تغذیه مناسب است. اینكه مواد غذایی و مكمل ها چه موقع، چه مقدار و با چه كیفیتی مصرف شوند، بر افزایش عملكرد و كیفیت فعالیت های ورزشكاران حرفه ای تأثیر مستقیم دارد. موضوع مهم دیگر زمان و شدت تمرین و نیز مدت استراحت است.
دكتر مساعدیان، اضافه كرد: یك سری آموزش ها عمومی و یك سری تخصصی است. هر فردی باید از فیزیولوژی و آناتومی بدن اطلاعات كافی داشته باشد و در بحث تخصصی هم باید در رشته ورزشی خود آموزش علمی ببیند و از مربیان خوب ورزشی به عنوان راهكاری برای موفقیت های بیشتر و صدمات كمتر در فعالیت ورزشی استفاده كند.
برنامه پزشكی ورزشی، با اجرای محمدی، هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی