پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

اطلاع از دوره های آموزشی پزشكی ورزشی

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 20 بهمن با حضور دكتر حمید مساعدیان، مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون كوهنوردی و مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی به موضوع دوره های آموزشی پزشكی و ورزشی اختصاص داشت.

1396/11/21
10:44

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید مساعدیان، مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون كوهنوردی و مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی پیرامون دوره های آموزش پزشكی ورزشی در شهرستانها اظهار كرد: متولی پزشكی ورزشی فدراسیون پزشكی ورزشی است. هر فدراسیون و رشته ورزشی بخش پزشكی ورزشی مختص خود و مطالب كاملا تخصصی خاص خود را داراست. افراد بسته به رشته ورزشی خود می توانند با ارتباط با هیئتهای پزشكی ورزشی در استانها یا فدراسیون پزشكی ورزشی از این دوره ها مطلع و بهره مند می شوند و با داشتن اطلاعات بیشتر ایمنی و سلامتی خود را در پرداختن به آن فعالیت ورزشی افزایش دهند.
مساعدیان در مورد این سوال كه دوره های پزشكی ورزشی تنها به پزشكان اختصاص دارد؛ گفت: كسی كه به بحث درمان در پزشكی ورزشی می پردازد باید پزشك باشد و دوره های پزشكی ورزشی را بگذراند ولی در هر فدراسیون و در هر رشته ورزشی مباحث پزشكی ورزشی را داریم كه افراد مختلف می توانند با كسب این اطلاعات برای سلامتی خود و هم ورزشی های خود از آن بهره گیرد. این دوره ها مخصوص پزشكان است ولی بسته به رشته ورزشی فرد می تواند از اطلاعات كمیته های علمی فدراسیون های مختلف استفاده كند.
وی در مورد لزوم بهره گیری همه تیم های ورزشی از متخصصین پزشكی ورزشی بیان كرد: در 7 و 8 سال اخیر كه متخصصین پزشكی ورزشی تربیت می شوند در فضای ورزشی و فدراسیونها جذب شده اند ولی ظرفیت ورزش آنقدر وسیع است كه لازم است این جریان ادامه داشته باشند و تیم های ورزشی بخصوص تیم های ملی از تجربیات متخصصین پزشكی ورزشی استفاده كنند. توصیه می كنم كه فدراسیون های ورزشی مختلف با داشتن كمیته های علمی و كمیته پزشكی ورزشی خاص خود ارتباط نزدیك بین مباحث علمی و ورزش ایجاد كنند و با برگزاری سمینارهای علمی پزشكی ورزشی از تجربیات خوب متخصصین پزشكان ورزشی كشور و اطلاعات و تحقیقات كه در سایر نقاط دنیا انجام می شود؛ استفاده كنند. در ضمن 2 تا 4 اسفند اولین كنگره پزشكی كوهستان در كشور برگزار می شود.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 20 بهمن با اجرای محمدی از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی