پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

اهمیت مدیریت آسیب ورزشی

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 11 اسفند با حضور دكتر حمید مساعدیان، مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون كوهنوردی و مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی به موضوع مدیریت آسیب ورزشی اختصاص داشت.

1396/12/12
08:30

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید مساعدیان، مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون كوهنوردی و مسئول آموزش بخش پزشكی فدراسیون اسكی پیرامون اهمیت مدیریت آسیب ورزشی اظهار كرد: ما ورزش می كنیم تا سلامت باشیم. اگر سلامتی قربانی رشته ورزشی شود؛ قاعدتا مشكل ایجاد می كند. برای ورزش باید مدیریت قائل شد. بحث آسیبهای ورزشی در بعد قهرمانی شرایط خاصی ایجاد می كند؛ بخصوص در ورزش قهرمانی كه حتی به عنوان شغل برای فرد ورزشكار محسوب می شود باید دقت نظر بیشتری داشت و طوری برنامه ریزی كرد كه دچار آسیب نشد و از ورزش در جهت سلامتی استفاده كرد.
وی در ادامه تصریح كرد: در این زمینه باید مدیریت داشته باشیم و جنبه های مختلف را در نظر بگیریم. قبل از فعالیت ورزشی، حین تمرین و مسابقه و بعد از فعالیت ورزشی لازم است كه سیستم مدیریتی را در نظر داشته باشیم تا كمتر دچار آسیب شویم. این موضوع می تواند به آمادگی جسمانی، فیزیولوژیكی و آمادگی روانی افراد بستگی داشته باشد. هر فردی مسئول است كه آگاهی و دانش خود را نسبت به آن فعالیت ورزشی كامل كند تا نه تنها دچار آسیب نشود بلكه بتواند از آن فعالیت ورزشی به نفع سلامتی خود استفاده كند. در این زمینه باید به همه جوانب اشراف كامل داشت.
مساعدیان درخصوص نقش علم روانشناسی در بحث پزشكی ورزشی بیان كرد: بحث روانشناسی ورزشی به عنوان یك علم تخصصی و فوق تخصصی در بحث پزشكی ورزشی اهمیت بسیار بالایی دارد. روانشناسی ورزشی جز اصول علم ورزش است. یك ورزشكار قبل از فعالیت ورزشی و آمادگی جسمانی باید از نظر روانی به حد اعلا برسد تا بتواند موفقیت ورزشی را نصیب خود كند. در این بحث باید تمام مشخصات را در نظر داشت تا كمتر دچار آسیب شد و درنتیجه آن جامعه اعتماد خواهد كرد كه ورزش می تواند بطور اصولی در ارتقای سلامتی و ایمنی ورزشكار تاثیر گذار باشد.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 11 اسفند با اجرای زهرا محمودوند و تهیه كنندگی محسن جوادی پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی