پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

راههایی برای ایجاد حس خوب در انجام فعالیت ورزشی

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 17 فروردین با حضور دكتر علیرضا سلیمی، بنیانگذار دانشگاه موفقیت به موضوع راهكار كاهش آسیبهای ورزشی اختصاص داشت.

1397/01/18
13:42

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر علیرضا سلیمی، بنیانگذار دانشگاه موفقیت پیرامون راهكارهای كاهش آسیبهای ورزشی اظهار كرد: اولین پله در هر تغییر مثبت سطح احساس فرد است. كسی كه وارد فعالیت ورزشی می شود؛ اگر احساس خوبی نداشته باشد؛ نه تنها آن فعالیت تاثیر مثبتی برایش نخواهد داشت بلكه مقدمات آسیب را نیز فراهم خواهد آورد. اگر احساس می كنید كه حالتان خوب نیست به سراغ فعالیت ورزشی نروید چون وقتی سطح انرژی ذهن پائین است و جسم بخواهد سطح انرژی بالایی را تولید كند؛ این دو با هم در تضاد قرار می گیرند و مقدمه آسیب را فراهم می آورد.
وی در ادامه تصریح كرد: پیشنهاد می كنم كه اول حالتان را خوب كنید و بعد كارتان را خوب كنید. یكی از راههای ایجاد حس خوب برای انجام فعالیت ورزشی این است كه تصویر نتایجی كه بعد از ورزش می خواهید بدست آورید را در ذهن خود بسازید. این تصویرسازی باعث می شود تا سطح انگیزه فرد بالا رود و حالش خوب شود. مثلا به جای اینكه برای تكرار حركت ورزشی عدد بشمارید می توانید از كلماتی مانند حالم خوب است؛ قویترم و ... استفاده كنید.
سلیمی درخصوص نقش مهارت تصویرسازی توضیح داد: قابلیت تصویر سازی در همه انسانها وجود دارد. اگر فرد تصویر وضع مطلوب را در ذهن خود تجسم كند؛ این امر كمك می كند كه سطح انرژیش بالاتر رود. ساده ترین راه تمرین تصویرسازی این است كه انگشت خود را جلو چشم قرار داده و سپس چشم را بسته و تصویر آن را مجسم كنید. سپس تصویر دست و كم كم كل بدن را نیز در ذهن ببینید. تصویرسازی یك ویژگی منحصر به فرد مغز بشر هزاره سوم است. هر تصویری كه در مغز ساخته می شود؛ فركانسی تولید می كند كه هر چه آن فركانس قویتر باشد؛ تحقق آن تصویر به واقعیت نزدیكتر است. یكی از مفاهیم رشد این است كه یاد بگیریم آسیب نبینم و آسیب نزنیم.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 17 فروردین با اجرای محمودوند و تهیه كنندگی جوادی از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی