پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

نقش ترس، استرس و اضطراب در مقوله آسیبهای ورزشی

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 24 فروردین با حضور دكتر علیرضا سلیمی، بنیانگذار دانشگاه موفقیت به موضوع ترس، استرس و اضطراب در مقوله آسیبهای ورزشی اختصاص داشت.

1397/01/26
08:55

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر علیرضا سلیمی، بنیانگذار دانشگاه موفقیت پیرامون تعریف مفاهیم ترس، استرس و اضطراب و ارتباط آنها با آسیب ورزشی بیان كرد: ترس نیروی آگاهی از خطر است. هر چیزی كه در آن خطری نباشد ولی ما از آن بترسیم؛ توهم است. بین ترس و توهم باید فاصله قائل شد. ترس یك عامل مثبت است تا از خطرات آگاه شویم و نیروی قدرتمندی است كه ما را در مواجه با خطرات آماده می كند ولی برعكس توهم عاملی است كه نیروی ما را كم می كند و ما را ضعیفتر می كند. درضمن توهم فرد را مستعد آسیب می كند. استرس زمانی كه باعث شود به یك تغییر آگاهی و آمادگی پیدا كنیم؛ مثبت است. استرس نیروی آگاهی از تغییر است كه این تغییر می تواند مثبت یا منفی باشد. اگر استرس از سطح بهینه بالاتر رود؛ در آنجا تاثیر منفی در رفتار فرد داشته و از عوامل خطا، اشتباه و آسیب خواهد بود. زمانی كه نیروی استرس تبدیل به یك تصویر منفی در ذهن شود؛ منجر به نگرانی می شود و نگرانی همیشه تاثیر منفی خواهد داشت. اضطراب مواجه با تغییری است كه از نتیجه آن تغییر آگاهی داریم. اگر استرس با تصویر مثبت همراه باشد می تواند پیش ساز انگیزه باشد و اگر با تصویر منفی همراه باشد؛ پیش ساز نگرانی و دلهره است و وقتی به یقین تبدیل شود؛ به اضطراب می انجامد.
سلیمی درخصوص نقش والدین برای جلوگیری از ترس، استرس و اضطراب در فرزندان ورزشكار خود بیان كرد: انتظارات پدر و مادرها باید در حد توانمندی فرزندانشان باشد. زمانی كه فرزند در مسابقه ورزشی شركت می كند؛ بهتر است كه والدین این موضوع را برجسته كنند و هیچ وقت انتظاری ایجاد نكنند كه فراتر از توانایی فرزند باشد و باعث ایجاد استرس و اضطراب شود و حتی اگر در مسابقه نتیجه دلخواه را بدست نیاورد؛ حتما در حین مسابقه حركت خوبی انجام داده كه می توانند بارها آن را بازتاب دهند و ذهن فرزند را به آن معطوف كنند تا بدین شكل جلوی اضطراب، استرس، ترس و آسیب گرفته شود. بعضی والدین فرزند خود را با دیگران مقایسه و سرزنش می كنند كه این كار باعث می شود كه آنها سرخورده شوند و در سنین بزرگسالی اعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی خود را از دست دهند.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 24 فروردین با اجرای محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی