پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

ریشه یابی آسیبهای ورزشی و راه كارهای مقابله با آن

برنامه پزشكی ورزشی جمعه 31 فروردین با حضور دكتر علیرضا سلیمی، متخصص علم تمرین و پرورش افكار به موضوع ریشه یابی بوجود آمدن آسیبهای ورزشی اختصاص داشت.

1397/02/01
09:57

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر علیرضا سلیمی، متخصص علم تمرین و پرورش افكار پیرامون علت آسیبهای ورزشی اظهار كرد: آسیب یك نتیجه است و علتی كه باعث آسیب می شود، مهمتر است. چون اگر ریشه آسیب درست شناسایی نشود ممكن است بارها و بارها تكرار شود.
وی در ادامه به بررسی علل آسیب ورزشی از دو زاویه و گفت: یك علت درونی است و به خود فرد بستگی دارد و یك عامل بیرونی است كه ورای اختیار فرد است. در عوامل درونی مواردی چون آگاهی فرد نسبت به فعالیت، سطح مهارت و توانایی فرد، ظرفیت درونی، آمادگی جسمانی و روانی، سطح انرژی ، جنسیت، وزن، نژاد، فرهنگ و ... دخیل هستند و تاثیر بسزایی در آسیب ورزشی دارند و عواملی همچون امكانات، تجهیزات، كیفیت امكانات، محل قرارگیری تجهیزات، محیط و ... از جمله علتهای بیرونی هستند.
وی در ادامه تصریح كرد: اگر بخواهیم ریشه حوادث را كنترل و مدیریت كنیم باید از دو زاویه نگاه كنیم. آنچه كه مرتبط با خودمان است را با آگاهی، مهارت و آمادگی كامل جلو ببریم و آنچه مربوط با خودمان نیست هم باز در آن دخیل هستیم. مثلا به كدام مكان ورزشی برویم و از چه وسیله ورزشی استفاده كنیم كه لازم است آنها را نیز مورد بررسی قرار دهیم. جسم ما خیلی ارزشمندتر از آن است كه فكر كنیم. هزینه هایش خیلی زیاد است در نتیجه نباید خود را از خدمات حرفه ای محروم كنیم و باید از مربیان و افراد مطلع سوال كنیم و با آگاهی كامل به فعالیت ورزشی بپردازیم . چون در غیر اینصورت باعث بوجود آمدن آسیب می شود.
برنامه پزشكی ورزشی جمعه 31 فروردین با اجرای محمدی پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی