پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

علل كمر درد در ورزشكاران

برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 13 مهر با حضور دكتر اكرم كاویانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به موضوع علل كمر درد در ورزشكاران اختصاص داشت.

1397/07/14
08:46

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر اكرم كاویانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پیرامون علل كمر درد در ورزشكاران اظهار كرد: در جامعه صنعتی امروز ، 70 تا 80 درصد افراد در طول زندگی خود حداقل برای یكبار كمر درد را تجربه كرده اند. در ورزشكاران، آسیبهای كمر 10 تا 15 درصد آسیبهای ورزشی را به خود اختصاص می دهد. بر خلاف تصور، ورزشكاران در مقایسه با مردم عادی بیشتر دچار آسیب در قسمت كمر می شوند. طبق آمار، غیر ورزشكاران 18 درصد و ورزشكاران 46 درصد تجربه كمر درد در زندگی داشتند كه نشان دهنده لزوم توجه ورزشكاران به این موضوع است.
وی در ادامه افزود: نوع ورزش، شدت تمرین، جنسیت ورزشكار، تعداد جلسات تمرین و تكنیك از عوامل تاثیرگذار در بروز كمر درد هستند. برای مثال در والیبال و بسكتبال میزان آسیب كمر بیشتر است. همچنین ورزشكاران زن در مقایسه با ورزشكاران مرد بیشتر دچار كمرد درد می شوند. در رابطه با شدت تمرین، این نكته حائز اهمیت است كه اگر اصل اضافه بار مد نظر قرار نگیرد می تواند زمینه ساز آسیب در ناحیه كمر شود.
كاویانی تاكید كرد: از عوامل زمینه ساز آسیب، یكی آمادگی جسمانی نامناسب و دیگری تكنیك غلط است. گاهی ورزشكار تصور می كند كه نیازی به مربی ندارد كه این كار می تواند زمینه ساز آسیب گردد. پس برای پیشگیری از آسیب ورزشی دو نكته حائز اهمیت است. اول اینكه آمادگی جسمانی ورزشكار همیشه در حد مطلوب و بهینه قرار داشته باشد و دوم اینكه تكنیك صحیح زیر نظر مربی انجام گیرد. بعلاوه ضروری است كه از وسایل ورزشی استاندارد استفاده شود. درضمن تقویت عضلات شكمی و مهره ای و توجه به زنجیره كینتیكی حركت می تواند از آسیب كمر پیشگیری كند.
برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 13 مهر با اجرای محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی