پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

تمرینات ورزشی جهت اصلاح عارضه كج پشتی (اسكولیوز)

برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 11 آبان با حضور دكتر اكرم كاویانی، استاد دانشگاه به موضوع تمرینات ورزشی جهت اصلاح عارضه كج پشتی (اسكولیوز) اختصاص داشت.

1397/08/12
09:45

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر اكرم كاویانی، استاد دانشگاه پیرامون عارضه كج پشتی اظهار كرد: انحنای ستون مهره ها به شكل طبیعی به سمت جلو و عقب است اگر این انحنا به سمت چپ و راست و به شكل S انگلیسی باشد، كج پشتی یا اسكولیوز رخ داده است.
وی درخصوص راهكارهای رفع این عارضه بیان كرد: برای جلوگیری، بهبود و اصلاح این عارضه اولین گام آگاه كردن فرد از وضعیت غلطی است كه در طول زمان و طی الگوی شغلی، ورزشی یا نشستن و ... به خود گرفته است. در مرحله بعد تمرینات عمومی داده می شود تا انعطاف پذیری ستون فقرات فرد افزایش پیدا كند. مرحله سوم تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات تا عضلات طرفی كه كوتاه شده و انحنا بدان سمت است را بكشیم و عضلات سمت دیگر كه كشیده شده را به حالت طبیعی برگردانیم.
كاویانی در مورد تمرینات ورزشی برای اصلاح عارضه كج پشتی توضیح داد:
1- با هر دو دست از میله بارفیكس آویزان شوید. در مرحله بعد با دستی كه مخالف انحنا است از میله آویزان شود.
2- تمرین بعدی كشش گربه است بدین شكل كه چهار دست و پا روی زمین نشسته بطوریكه دو دست نزدیك زانو باشد و با هر شماره دست از زانو دور و بالا تنه و كتف به زمین نزدیكتر می شود.
3- در حالت دیگر فرد ایستاده و اگر انحنای بدن به سمت چپ است، دست راست را بالای سر برده و به گوش بچسباند. سپس دست چپ را روی پهلو گذاشته و حركت كشش پهلو را به سمت چپ انجام دهید.
4- در حالت خوابیده به سمت پهلوی موافق انحنا بخوابید. سپس دست سمت انحنا را زیر سر قرار داده و سعی كنید تنه را به سمت بالا بكشید. در این حركت پاها باید در یك امتداد و صاف و بدون خمیدگی باشد. سپس به حالت دمر دراز بكشید و سر و تنه را به سمت مخالف انحنا بكشید.
كاویانی یادآور شد: این تمرینات نیاز به تمرین و تكرار دارد و در كودكان و نوجوانان 18 تا 24 ماه طول می كشد تا این عارضه اصلاح و به وضعیت عادی برگردد.
برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 11 آبان با اجرای محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی