پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

عارضه زانوی پرانتزی و تمرینات اصلاحی آن

برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 9 آذر با حضور دكتر اكرم كاویانی، استاد دانشگاه به موضوع عارضه زانوی پرانتزی و تمرینات اصلاحی آن اختصاص داشت.

1397/09/10
09:33

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر اكرم كاویانی، استاد دانشگاه پیرامون زانوی پرانتزی و علائم تشخیص آن گفت: زانوی پرانتزی عارضه ای است كه در راستای طبیعی ساق پا رخ می دهد و زانوها از یكدیگر فاصله می گیرند. در این عارضه فاصله زانوها از 2 تا 5 سانتیمتر است. افراد دچار این آسیب روی لبه خارجی پاهایشان راه می روند؛ یعنی راه رفتنی شبیه اردك دارند و استخوان درشت نی آنها به سمت داخل متمایل می شود. اگر این 3 مشخصه وجود داشته باشد؛ فرد دچار زانوی پرانتزی است.
كاویانی درخصوص زانوی پرانتزی در سنین پائین و كودكان اظهار كرد: زانوی پرانتزی در سن 2 تا 3 سالگی جز الگوی طبیعی رشد فرد است و معمولا با افزایش تحرك و رسیدن به سن مدرسه برطرف می شود و اگر برطرف نشود باید پیگیری شود. این عارضه یكی از شایعترین ناهنجاریهای اندام تحتانی در مقطع ابتدایی پسران تهران گزارش شده است. راه افتادن زودرس نوزاد و استفاده از پوشكهای حجیم از علتهای این مشكل است. وراثت، بیماری فلج اطفال و آسیب صفحات رشد استخوانی نیز باعث این عارضه می شود.
این كارشناس تصریح كرد: برای تشخیص زانوی پرانتزی شرایط خاصی وجود دارد كه در كلینیكهای حركات اصلاحی وجود دارد. اگر افراد به لبه خارجی كفش خود نگاه كنند و سائیدگی بیش از حد وجود داشت یا احساس درد و خستگی زودرس به سراغ این افراد بیاید می تواند از نشانه های زانوی پرانتزی باشد.
كاویانی در رابطه با تمرینات اصلاحی زانوی پرانتزی بیان كرد: در ورزشكاران حرفه ای عضلات كوتاه و كشیده شده توسط مربی بدنساز شناسایی و تمرینات مناسب داده می شود. تمرینات برای افرد عادی این است كه سعی كنند در یك خط مستقیم راه بروند و پنجه هایشان به سمت جلو باشد و از نشستن چهارزانو بپرهیزند. همچنین كفش مناسب بپوشند.
برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 9 آذر با اجرای محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی