پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

عوامل خطرساز بروز آسیب در ورزشكاران معلول

برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 26 بهمن با حضور دكتر محمدرضا محمودخانی، معاون فنی كمیته ملی المپیك به موضوع كاهش بروز آسیب ورزشی در معلولین اختصاص داشت.

1397/11/27
08:33

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر محمدرضا محمودخانی، معاون فنی كمیته ملی المپیك پیرامون عوامل بروز آسیب ورزشی در ورزشكاران معلول اظهار كرد: معلولیت عوارض جانبی به دنبال دارد كه بخشی از تندرستی و زندگی سالم افراد را مختل می كند. معلولیت در كنار سبك زندگی غیرفعال به عنوان عامل خطرساز در كیفیت زندگی فرد محسوب می شود. فعالیت بدنی هم كیفیت زندگی فرد را بالا می برد و هم به عنوان عامل پیشگیری از عوارض تهدید كننده سلامت شخص مطرح می شود.
وی ادامه داد: مسائلی مثل شرایط آناتومی افراد معلول جز عوامل داخلی هستند كه در كنار عوامل خارجی مانند مربی، تمرین و ... می تواند به عنوان عوامل خطرساز بروز آسیب مطرح شوند. قطعا مربی ویژه معلولین عامل مهمی در كاهش بروز آسیب ورزشی است.
محمودخانی تصریح كرد: عمدتا آسیب ورزشی در مورد ورزشكاران حوزه قهرمانی است. ورزش قهرمانی شامل تكرار زیاد الگوهای حركتی ثابت و یكسان است. اثر تجمعی بار، الگوهای تكرار و وضعیت قامتی ثابتی كه افراد در طی تمرینات می گیرند باعث می شود كه مستعد آسیب دیدگی شود.
عامل دیگر تجهیزات ورزشی مورد استفاده معلولین است. در رشته های همراه با حركت ویلچر مانند بسكتبال با ویلچر تكنولوژی ساخت ویلچر بویژه در چرخها نقش تعیین كننده ای دارد. اگر از تجهیزات استاندارد فاصله بگیریم، ریسك بروز آسیب نیز افزایش می یابد و در صورت كنترل این موارد می توانیم تا حد زیادی آسیب در معلولین را مدیریت كنیم.
برنامه "پزشكی ورزشی" روز جمعه 26 بهمن با اجرای محمودوند پخش شد. این برنامه هر جمعه ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی