اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

اقتصاد و كارآفريني

باشگاه ها قاتل اقتصاد ورزشی كشور

برنامه اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه 18 بهمن با حضور یعقوب سالك نیا، كارشناس حوزه اقتصاد ورزشی به بررسی موانع و راهكارهای باشگاه داری در ایران اختصاص داشت.

1395/11/19
09:13

به گزارش رادیو ورزش؛ یعقوب سالك نیا، كارشناس حوزه اقتصاد ورزشی پیرامون تفاوت باشگاه داری در ایران و جهان اظهار كرد: باشگاه داری یعنی برند و بنگاه اقتصادی كه سودده باشد. مدل باشگاه داری كه در دنیا وجود دارد ممكن است در ایران جواب ندهد. نزدیك به 17 مورد نظیر تبلیغات، برندسازی، بلیط فروشی كانون هواداری و ... وجود دارد كه باشگاه ها از آنها به سود دهی می رسند. باشگاه های ما به علت عدم وجود قانون كپی رایت از بسیاری از منافع بزرگ خود محروم هستند ولی این موضوعات نباید باعث بهانه تراشی مدیران شود. مدیران باید روی امور اجرایی تر و كاربردی تر وارد شوند و از شرایط و مقررات موجود بهره ببرند.
سالك نیا درخصوص موانع باشگاه داری سود ده و موفق در ایران بیان كرد: ورود به این مباحث نیازمند پشتوانه و دانش كارآفرینی و اقتصادی است. لازمه باشگاه داری خصوصی ورود مدیرانی كارآمد، توانمند و اقتصاددان است. مدیران دولتی نمی توانند كارآفرینی، ارزش آفرینی و درآمدزایی داشته باشند. چون مدیرانی هستند كه در طول دوره مدیریت خود بودجه ای منظم و مستقل داشته اند. ولی این مدیران در شرایط اقتصادی و باشگاه داری كنونی به نتیجه نرسیده و بدهی پشت بدهی به بار آورده اند. علاوه بر اینكه این مدیران به قوانین بین المللی و مجموعه قوانین باشگاه داری خصوصی نیز ناآشنا هستند.
وی در خصوص راهكار عبور از مشكل باشگاه داری در ایران توضیح داد: باشگاه های ما می توانستند در حوزه صنعت حامی صنعت پوشاك و لوازم و تجهیزات ورزشی باشند ولی عملاً قاتل صنعت ورزش كشور شده اند. در حال حاضر باشگاه های برتر كشور به سمت برندهای دست چندم خارجی رفته اند كه هیچ برتری نسبت به تولیدات داخلی ما ندارند. اینها نتیجه عدم شفاف سازی مالی و كاری باشگاه های ما، استفاده از مدیران دولتی و عدم ارتباط منطقی بین هواداران، رسانه و مدیران باشگاه هاست كه باعث شده است همه قرارداد ها پشت پرده انجام شود و مدیران گزارش شفافی به هواداران ندهند.
برنامه اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه 18 بهمن كاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای حامد صفری تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 دوشنبه ها به مدت 25دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
اقتصاد و كارآفرینی