اقتصاد و کارآفرینی دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

اقتصاد و كارآفريني

محورهای اصلی چهارمین کنگره ملی جوانان

برنامه "اقتصاد و کارآفرینی" دوشنبه 13 اسفند، با دکتر محمدرضا فضلی، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، در خصوص فعالیت های این مرکز و محورهای اصلی چهارمین کنگره ملی جوانان گفتگو کرد.

1397/12/14
15:19

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر محمدرضا فضلی، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، درباره حوزه فعالیت این مرکز گفت: ما یک مرکز مطالعاتی در سازمان اجرایی هستیم و نوع پژوهش ما عمدتاً، توسعه ای یا کاربردی است. در این زمینه وقتی به عملکردمان در سال گذشته نگاه می کنیم، در سال 96 صد و شصت و شش شورای پژوهش در استانها تشکیل دادیم و در نهایت موفق شدیم 164 طرح پژوهشی را در سامانه سمات وزارت علوم ثبت کنیم. این اتفاق یعنی اینکه که یک موضوع علمی و پژوهشی به هم اندیشی گذاشته می شود و در سازمان اجرایی ما در سطح استانها به آن پرداخته می شود.
ما سالانه دو کنگره برگزار می کنیم؛ یک کنگره در حوزه مطالعاتی ورزش و یک کنگره در حوزه مطالعات جوانان برپا می شود. همچنین 6 هم اندیشی و همایش علمی منطقه ای با مشارکت این شوراهای پژوهش استانی اجرا می شود.
وی، در تشریح محورهای اصلی چهارمین کنگره مسائل اجتماعی جوانان اظهار کرد: هدف ما از برپایی این کنگره ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه مسائل جوانان بود تا به رصد وضعیت آنها به لحاظ نگرش، رفتار، تفاوت های نسلی، موضوعات مربوط به تغییرات حاصل از مدرنیته، تغییرات ارتباطات اجتماعی فضای حقیقی و مجازی بپردازیم. این آخرین یافته ها راهبردها و پیشنهادهایی را برای مدیران اجرایی ما فراهم می کند.
جوانان ایرانی متأثر از فرهنگ جهانی جوانان هستند و روی آن هم تأثیر می گذارند؛ بنابراین بررسی سیاست های حاکم بر دولت و سیاست های حمایتی از جوانان بسیار اهمیت دارد.
دکتر فضلی، نیز افزود: مشارکت جوانان، رویکردها و گرایش های آنها به ازدواج، بی تفاوت اجتماعی، رفاه ذهنی، عوامل فرهنگی و سیاستی مؤثر در جوانان، گرایش به مداخلات پزشکی و زیبایی و تغییرات نگرش جوانان به گروه های مرجع، محورهایی بودند که در این کنگره مطرح شد.
9 سخنران اصلی به ارائه یافته های پژوهشی خود در این کنگره پرداختند و 21 مقاله به شکل پوستر چاپ شد. در این کنگره همچین 2 کارگاه علمی تخصصی در حوزه کارآفرینی جوانان برنامه ریزی شده بود.
برنامه اقتصاد و کارآفرینی، با اجرای دکتر عباس فرهمندمهر، دوشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شوندگان می شود.

دسترسی سریع
اقتصاد و کارآفرینی