اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

اقتصاد و كارآفريني

محورهای اصلی چهارمین كنگره ملی جوانان

برنامه "اقتصاد و كارآفرینی" دوشنبه 13 اسفند، با دكتر محمدرضا فضلی، ریاست مركز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، در خصوص فعالیت های این مركز و محورهای اصلی چهارمین كنگره ملی جوانان گفتگو كرد.

1397/12/14
15:19

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر محمدرضا فضلی، ریاست مركز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، درباره حوزه فعالیت این مركز گفت: ما یك مركز مطالعاتی در سازمان اجرایی هستیم و نوع پژوهش ما عمدتاً، توسعه ای یا كاربردی است. در این زمینه وقتی به عملكردمان در سال گذشته نگاه می كنیم، در سال 96 صد و شصت و شش شورای پژوهش در استانها تشكیل دادیم و در نهایت موفق شدیم 164 طرح پژوهشی را در سامانه سمات وزارت علوم ثبت كنیم. این اتفاق یعنی اینكه كه یك موضوع علمی و پژوهشی به هم اندیشی گذاشته می شود و در سازمان اجرایی ما در سطح استانها به آن پرداخته می شود.
ما سالانه دو كنگره برگزار می كنیم؛ یك كنگره در حوزه مطالعاتی ورزش و یك كنگره در حوزه مطالعات جوانان برپا می شود. همچنین 6 هم اندیشی و همایش علمی منطقه ای با مشاركت این شوراهای پژوهش استانی اجرا می شود.
وی، در تشریح محورهای اصلی چهارمین كنگره مسائل اجتماعی جوانان اظهار كرد: هدف ما از برپایی این كنگره ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه مسائل جوانان بود تا به رصد وضعیت آنها به لحاظ نگرش، رفتار، تفاوت های نسلی، موضوعات مربوط به تغییرات حاصل از مدرنیته، تغییرات ارتباطات اجتماعی فضای حقیقی و مجازی بپردازیم. این آخرین یافته ها راهبردها و پیشنهادهایی را برای مدیران اجرایی ما فراهم می كند.
جوانان ایرانی متأثر از فرهنگ جهانی جوانان هستند و روی آن هم تأثیر می گذارند؛ بنابراین بررسی سیاست های حاكم بر دولت و سیاست های حمایتی از جوانان بسیار اهمیت دارد.
دكتر فضلی، نیز افزود: مشاركت جوانان، رویكردها و گرایش های آنها به ازدواج، بی تفاوت اجتماعی، رفاه ذهنی، عوامل فرهنگی و سیاستی مؤثر در جوانان، گرایش به مداخلات پزشكی و زیبایی و تغییرات نگرش جوانان به گروه های مرجع، محورهایی بودند كه در این كنگره مطرح شد.
9 سخنران اصلی به ارائه یافته های پژوهشی خود در این كنگره پرداختند و 21 مقاله به شكل پوستر چاپ شد. در این كنگره همچین 2 كارگاه علمی تخصصی در حوزه كارآفرینی جوانان برنامه ریزی شده بود.
برنامه اقتصاد و كارآفرینی، با اجرای دكتر عباس فرهمندمهر، دوشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شوندگان می شود.

دسترسی سریع
اقتصاد و كارآفرینی