روانشناسی ورزشی سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

روانشناسي ورزشي

اهمیت سبك زندگی ورزشكاری در تداوم قهرمانی

برنامه روانشناسی ورزشی سه شنبه 26 دی با حضور دكتر خسرو حمزه، روانشناس ورزشی به موضوع اهمیت سبك زندگی ورزشكاری در تداوم قهرمانی ورزشكاران حرفه ای اختصاص داشت.

1396/10/27
08:17

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر خسرو حمزه، روانشناس ورزشی پیرامون اهمیت سبك زندگی ورزشكاری بیان كرد: ورزشكاران حرفه ای برای رسیدن به آنچه كه هدفگذاری كرده اند؛ سبك خاصی از زندگی را انتخاب می كنند كه در آن چشم پوشی زیاد است. گذشته از تفریحات معمول زندگی، نداشتن وقت آزاد برای پرداختن به فعالیتهای جمعی، تحصیلی، شغلی و حتی زندگی خانوادگی ورزشكاران را مجبور می كند كه محدودیتهایی را قائل شوند تا بتوانند روی هدف اصلی خود متمركز بمانند و وقت بیشتری را روی آن صرف كنند. طبیعتا اگر این كار را انجام ندهند؛ احتمال رسیدن به هدف ضعیف و ضعیفتر می شود.
حمزه درخصوص ضرورت حفظ سبك زندگی ورزشكاری بعد از دستیابی به هدف و قهرمانی اظهار كرد: قهرمانهایی با استعدادهای خیلی خوبی بودند كه وقتی موفقیت های اولیه را تجربه كردند نتوانستند به موفقیتهایشان ادامه دهند. این امر به دلیل استعداد نیست بلكه به خاطر اتفاقاتی است كه بعد از رسیدن به موفقیت اولیه و شهرت بوجود می آید. چنین افرادی بیش از پیش مورد توجه رسانه ها، اقوام، دوستان و ... قرار گرفته و اگر ظرفیتهای شخصیتی را در خود ایجاد نكرده باشند؛ بیش از اندازه مجذوب شرایط شده و كم كم از سبك زندگی كه او را به قهرمانی رسانده دور می شود. شاید یكی از سخت ترین كارها بعد از رسیدن به اولین قهرمانی این باشد كه ورزشكار كارهایی را كه برای قهرمانی اولش انجام داده را ادامه دهد و سبك زندگی محدود به قهرمانی را دنبال كند. افرادی كه قهرمانی های خود را بارها تكرار كردند؛ همان سبك زندگی ورزشكاری خود را حفظ و موفق شدند از نهایت بیشینه خود استفاده كنند.
برنامه روانشناسی ورزشی سه شنبه 26 دی كاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای خسرو حمزه تقدیم شنوندگان شد. این برنامه سه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
روانشناسی ورزشی