روانشناسی ورزشی سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

روانشناسي ورزشي

ضرورت كسب مهارت ذهنی در رشته های انفرادی

برنامه روانشناسی ورزشی سه شنبه 12 بهمن ماه با حضور پیمان فخری، سرمربی تیم ملی شمشیر بازی به بررسی نقش مهارتهای روانشناختی در رشته شمشیر بازی اختصاص داشت.

1395/11/19
12:49

به گزارش رادیو ورزش؛ از نكات مهم در رابطه با رشته های انفرادی همچون شمشیر بازی این موضوع است كه در آنجا مبارزه بین دو جسم برتر نیست بلكه مبارزه دو فكر و ذهن برتر است. بنابراین لازم است آمادگی ذهنی قبل از مسابقه تا زمان مسابقه كسب شود. در شمشیر بازی آمادگی ذهنی بالایی در تمركز، تصمیم گیری و عكس العمل مطرح است و در نتیجه مهارتهای روانشناختی بسیاری جهت بهبود عملكرد مورد نیاز است.

پیمان فخری، سرمربی تیم ملی شمشیربازی پیرامون تاثیر مهارتهای ذهنی در این رشته ورزشی اظهار كرد: هر چه جلوتر می رویم دریچه های جدیدی در ورزش قهرمانی باز می شود. زمانی بحث آمادگی جسمانی در ورزش مطرح شد ولی این موضوع به مشكل برخورد. بعدها بحث تغذیه به میان آمد. می توان گفت بحث روانشناسی حلقه مفقوده ورزش كشور ماست. حدود 10 سال پیش بحث روانشناسی بطورجدی در ورزش مطرح شد كه در بخش هایی بصورت شعاری بود. ولی رشته هایی كه دنبال بحث روانشناسی رفتند توانستند در سطح منطقه و قاره پیشرفت كنند.

در رشته شمشیر بازی نیز ما این بحث را جدی گرفته ایم و روی آن كار كرده ایم تا جائیكه ورزشكاران ما به خود باوری رسیده اند. ما هم اكنون رنك 8 دنیا هستیم و در 3 تا 4 ماه آینده به رنك 5 دنیا صعود خواهیم كرد.

وی به مربیان تیم ها توصیه كرد: به مربیان توصیه می كنم در صدم های ثانیه و ضربات آخر نباید چیزی را جا گذاشت. قطعاً روانشناسی یكی از مهمترین مباحثی است كه در ورزش قهرمانی دنیا كار می شود. با توجه به اینكه فضا باز است و كمیته ها و انجمن های روانشناسی و آكادمی ملی المپیك خدمات خوبی به ورزشكاران ارائه می دهند می توان به این مراجع مراجعه كرد و از خدماتشان بهره برد.

برنامه روانشناسی ورزشی سه شنبه 12 بهمن كاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای مجدالدین مستعان بود كه تقدیم شنوندگان رادیو ورزش شد. این برنامه ساعت 13:30 روزهای سه شنبه به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
روانشناسی ورزشی