چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

موانع پیش روی کسب و کارهای نو پای فوتبالی کشور

برنامه چشم انداز چهارشنبه 26 مهر با حضور دکتر علیرضا قنادان، مدرس و محقق کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) به موضوع توسعه کسب و کارهای نوپا در فوتبال کشور پرداخت.

1396/07/29
08:46

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر علیرضا قنادان، مدرس و محقق کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا پیرامون کسب و کارهای نو پا در حوزه فوتبال کشور اظهار کرد: در حوزه فوتبال ذینفعان مختلفی مانند باشگاه، دولت، رسانه، هواداران، ورزشکاران و ... هستند که هر یک انگیزه های مختلفی دارند. وقتی صحبت از خلاقیت می شود؛ همه این ذینفعان در تمام مکانیسم های ارتباطی با فضای فوتبال، این ظرفیت را دارند که از درون آنها کسب و کارهای نو پا شکل بگیرد. در این رابطه مهمترین وظیفه دولت بسترسازی، چهارچوب دهی و مقررات گذاری است.
قنادان درخصوص موانع پیش روی توسعه کسب کارهای نو پا در فضای فوتبال کشور اظهار کرد: ما در کشور شاهد کسب و کارهای نوپایی هستیم که ساختار اقتصادی را بر هم ریخته و بحث روز شده اند. بخشی از استارت آپ ها در صنعت وابسته به تکنولوژی هستند و بخشی هم از داخل آن صنعت باید شکل بگیرند. استارت آپ یک پدیده وارداتی نیست که از خارج صنعت به درون صنعت بیاوریم؛ بدون اینکه آن را درگیر کنیم. یکی از پیش نیازهای حوزه استارت آپ ورزشی، خود اهالی ورزش هستند که باید از نظر ذهنی آماده شوند که به کجا پیش روند. ما در کشور استارت آپ جدی نداشته ایم که هم خود ظرفیت کاملی داشته باشد؛ هم فضای ورزشی استفاده جدی از آن کند و هم زمینه قانونی و مقرراتی آن وجود داشته باشد.
برنامه چشم انداز چهارشنبه 26 مهر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملکی تقدیم شنوندگان شد. این برنامه چهارشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز