چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

موانع بکارگیری حوزه های جدید کارآفرینی در فوتبال کشور

برنامه چشم انداز چهارشنبه 17 آبان با حضور امیر حاج رضایی، کارشناس ورزش به بررسی موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در فوتبال ایران پرداخت.

1396/08/20
08:16

به گزارش رادیو ورزش؛ امیر حاج رضایی، کارشناس ورزش پیرامون موانع کارآفرینی در فوتبال کشور اظهار کرد: فوتبال در ذات خود پدید آورنده مشاغل زیادی است. حدود 2 هزار نفر دارای مدارک فوتبال در کشور وجود دارند که بازار کار ندارند. چرخه فوتبال به نیروهای جوان و تحصیل کرده نیاز دارد که وارد آن شوند و خون جدیدی وارد رگ های فوتبال ایران کنند.
ولی به دلیل تنگناهای فرهنگی به شکلی انحصاری شده و تنها در دست تعدادی از افراد قرار دارد و دامنه اش گسترش پیدا نکرده است. فوتبال باید مولد باشد. وقتی فصل تمام می شود باید ببینیم چند مربی و داور تربیت کرده ایم ولی در حال حاضر ساختار مطلوبی وجود ندارد.
حاج رضایی درخصوص راهکار توسعه کارآفرینی در فوتبال بیان کرد: فوتبال نیازمند حرفه ها و اشخاص مختلفی است ولی فوتبال ما خود را بی نیاز از زمینه هایی چون آمادگی ذهنی و روانی ورزشکار می داند که این به دلیل محدودیت فکری و نگرشی است که وجود دارد. فوتبال مدرن محصول داده های زیادی است که روی میز سر مربی قرار دارد و او از آنها استفاده می کند. این موضوع بستگی دارد که ما تفکر بازی داشته باشیم و بدانیم آنچه انجام می دهیم در سیمای فوتبال ملی ما تجلی پیدا می کند.
وی در مورد بهره برداری از تجارب پیشکسوتان فوتبال در ایجاد اشتغال زایی گفت: اکثریت پیشکسوتان ما تک بعدی هستند و تنها در حوزه خود کار کرده اند. به اعتقاد من کسی می تواند کمک کننده باشد که دارای ابعاد مختلف باشد؛ یعنی مطالعه کند؛ فیلم ببیند؛ سفر برود؛ در جلسات شرکت کند و ... . پیشکسوتان باید خود را صیقل دهند و قوی باشند. اینکه فقط فوتبال بدانند و فوتبال بازی کرده یا مربی شده باشند؛ خوب است ولی کفایت نمی کند. باید در عرصه های دیگر هم قدرتمند بود و قدرت تحلیل داشت. تلفیق آگاهی و تجربه است که می تواند به فوتبال ملی کمک کند.
برنامه چشم انداز چهارشنبه 17 آبان کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملکی تقدیم شنوندگان شد. این برنامه چهارشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز