چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

زمینه سازی برای حضور خانواده ها در ورزشگاه ها

برنامه چشم انداز چهارشنبه 8 آذر با حضور دکتر مجتبی الماسی، پژوهشگر و محقق مسائل فرهنگی و زبانشناس و کیوان صندوقدار، کارشناس ساخت اماکن ورزشی به موضوع زمینه سازی فرهنگی حضور خانواده ها در ورزشگاه پرداخت.

1396/09/11
08:48

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر مجتبی الماسی، پژوهشگر و محقق مسائل فرهنگی و زبانشناس پیرامون زمینه سازی حضور خانواده ها در ورزشگاه ها اظهار کرد: ما شرایط حضور خانواده ها را در ورزشگاه ها نداریم و باید آن را از جایی شروع کنیم و توسعه دهیم. ممانعت همیشه نتیجه خوبی بهمراه نخواهد داشت. در این راستا لازم است زیرساختهایی بوجود آیند و از طرف نهادهای مختلف نیز حمایت صورت گیرد تا خانواده ها در کمال آرامش از ورزش لذت ببرند. ارتباط صمیمی که بین خانواده با محوریت ورزش شکل می گیرد؛ در مراحل بعدی حمایتهای مادی و معنوی را بهمراه خواهد داشت.
الماسی درخصوص بهره گیری از اراضی قهوه ای شهر بیان کرد: اراضی قهوه ای زمین هایی هستند که بنا به تقسیمات کاربری دقیقی ندارند و خیلی اوقات به محلی برای مفاسد و جرائم اجتماعی تبدیل شده اند. اگر این زمین ها از طریق شورای شهر به محلات واگذار شوند و مدیریت آن به ساکنین محل واگذار شود باعث می گردد که نخست از این فضاها استفاده بهینه بعمل آید. دوم اینکه سوق دادن افراد به سوی مدیریت و ارائه خدمات ورزشی منجر به کارآفرینی می شود و در آخر جرائم اجتماعی کاهش پیدا می کند.
وی در رابطه با کارآفرینی در حوزه ورزش کشور گفت: مهمترین مسئله در کارآفرینی تغییر نگاه و نگرش مردم به عنوان پایه های اساسی فرهنگ و اقتصاد است. به عبارت دیگر انتظار از دولت برای داشتن شغل باید به سمت خودمحوری تغییر جهت یابد. در حوزه کارآفرینی ورزشی این فضا تقریبا بکر است و با همیاری وزارت ورزش، آموزش و پرورش و آموزش عالی می توان برنامه های خوبی را تدوین و اجرا کرد.
کارآفرینی خیلی زود بازده نیست و نگاه کلان و میان مدت دولتمردان را می طلبد که مهمترین اقدام در این رابطه آموزش، داشتن قوانین شفاف و تسهیل فضای کسب و کار است. برای همتراز کردن ورزش، مسائل فرهنگی و موضوعات اقتصادی و کارآفرینی باید نگاه منظومه ای داشت و نباید به هر یک بصورت مجزا نگاه کرد.
برنامه چشم انداز چهارشنبه 8 آذر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملکی تقدیم شنوندگان شد. این برنامه چهارشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز