چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

نشانه شناسی در ورزش


برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 25 بهمن، با حضور دکتر مجتبی الماسی، دکترای زبان شناسی و پژوهشگر حوزه ادبیات و ورزش، به موضوع نشانه شناسی در ورزش اختصاص داشت.

1396/11/28
08:15


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر مجتبی الماسی، دکترای زبان شناسی و پژوهشگر حوزه ادبیات و ورزش، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: مبحث نشانه شناسی یکی از زمینه های علمی جدید است. نشانه شناسی نوعی پارادایم علمی در نگاه به مسائل است با این عنوان که یک چیز می تواند دلالت بر چیز دیگری داشته باشد. شایع ترین نمونه نشانه شناسی زبان است. هر واژه ای که در هر زبانی در نظر بگیریم، فارغ از فرآیند فیزیولوژیک تولید آن، می تواند در دنیای خارج به یک مفهوم، شی ء و شخص دلالت کند. رابطه بین دال و مدلول را می توان تحت عنوان نشانه درنظر بگیریم و وجود نظامی از این نشانه های مختلف در کنار هم را می توان به عنوان یک نظام شناختی درنظر داشته باشیم و مطالعه کنیم.
وی، در پاسخ به این پرسش که آیا این استنباط درست است که نمادها و نشانه ها که یک وام گیری از زبان هم دارند، ممکن است به مرور زمان دستخوش تغییر شوند، تصریح کرد: در این خصوص اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. اگر با اغماض فردی را با نام سوسور مبدع نشانه شناسی بدانیم، وی نشانه شناسی را جزئی از زبان شناسی می داند و بالعکس زبان شناسی را جزئی از نشانه شناسی. همیشه تغییرات در زبان ها وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ اما بحث سر این مسئله است که نشانه هایی که در زبان وجود دارند، یک کارکرد ارتباطی و اجتماعی دارند؛ از عوامل و پدیده های مختلف می توانند وام بگیرد یا به آنها وام بدهد. این تعامل دوسویه همیشه بین زبان و مسائل اجتماعی، فرهنگی و نظام های نشانه ای دیگر وجود داشته و خواهد داشت.
دکتر الماسی، در خصوص این جمله که ورزش یک پدیده اجتماعی است، اظهار داشت: ورزش با توجه به ماهیتی که دارد به دلیل برانگیختن هیجانات، احساسات فردی، گروهی، قومی، ملی و امکان پیدا کردن هویت فردی یا اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی شناخته می شود؛ به طور مثال المپیک، چندین قرن قبل از میلاد در یونان قدیم تا به امروز محلی برای بروز هیجانات، احساسات و شخصیت افراد بوده است. این فرآیند مدام و در طول زمان خود را به عنوان یکی از مؤلفه های همه جوامع امروزی خود را نشان داده است و ما نمی توانیم ورزش را در خلاء یا مجزا از سایر پدیده های اجتماعی درنظر بگیریم.
برنامه چشم انداز، به تهیه کنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملکی کاری از گروه علوم ورزشی است که هر چهارشنبه ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز