چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

نشانه شناسی در ورزش


برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 25 بهمن، با حضور دكتر مجتبی الماسی، دكترای زبان شناسی و پژوهشگر حوزه ادبیات و ورزش، به موضوع نشانه شناسی در ورزش اختصاص داشت.

1396/11/28
08:15


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مجتبی الماسی، دكترای زبان شناسی و پژوهشگر حوزه ادبیات و ورزش، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: مبحث نشانه شناسی یكی از زمینه های علمی جدید است. نشانه شناسی نوعی پارادایم علمی در نگاه به مسائل است با این عنوان كه یك چیز می تواند دلالت بر چیز دیگری داشته باشد. شایع ترین نمونه نشانه شناسی زبان است. هر واژه ای كه در هر زبانی در نظر بگیریم، فارغ از فرآیند فیزیولوژیك تولید آن، می تواند در دنیای خارج به یك مفهوم، شی ء و شخص دلالت كند. رابطه بین دال و مدلول را می توان تحت عنوان نشانه درنظر بگیریم و وجود نظامی از این نشانه های مختلف در كنار هم را می توان به عنوان یك نظام شناختی درنظر داشته باشیم و مطالعه كنیم.
وی، در پاسخ به این پرسش كه آیا این استنباط درست است كه نمادها و نشانه ها كه یك وام گیری از زبان هم دارند، ممكن است به مرور زمان دستخوش تغییر شوند، تصریح كرد: در این خصوص اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. اگر با اغماض فردی را با نام سوسور مبدع نشانه شناسی بدانیم، وی نشانه شناسی را جزئی از زبان شناسی می داند و بالعكس زبان شناسی را جزئی از نشانه شناسی. همیشه تغییرات در زبان ها وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ اما بحث سر این مسئله است كه نشانه هایی كه در زبان وجود دارند، یك كاركرد ارتباطی و اجتماعی دارند؛ از عوامل و پدیده های مختلف می توانند وام بگیرد یا به آنها وام بدهد. این تعامل دوسویه همیشه بین زبان و مسائل اجتماعی، فرهنگی و نظام های نشانه ای دیگر وجود داشته و خواهد داشت.
دكتر الماسی، در خصوص این جمله كه ورزش یك پدیده اجتماعی است، اظهار داشت: ورزش با توجه به ماهیتی كه دارد به دلیل برانگیختن هیجانات، احساسات فردی، گروهی، قومی، ملی و امكان پیدا كردن هویت فردی یا اجتماعی به عنوان یك پدیده اجتماعی شناخته می شود؛ به طور مثال المپیك، چندین قرن قبل از میلاد در یونان قدیم تا به امروز محلی برای بروز هیجانات، احساسات و شخصیت افراد بوده است. این فرآیند مدام و در طول زمان خود را به عنوان یكی از مؤلفه های همه جوامع امروزی خود را نشان داده است و ما نمی توانیم ورزش را در خلاء یا مجزا از سایر پدیده های اجتماعی درنظر بگیریم.
برنامه چشم انداز، به تهیه كنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملكی كاری از گروه علوم ورزشی است كه هر چهارشنبه ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز