چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

فلسفه المپیك و نماد اصلی آن


برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 2 اسفند، با دكتر مجتبی الماسی، دكترای زبان شناسی و پژوهشگر حوزه ادبیات و ورزش، در ارتباط با المپیك و نشانه انتخاب شده برای آن به گفتگو پرداخت.

1396/12/05
08:38


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مجتبی الماسی، زبان شناس، در ارتباط با نشانه و لگوی المپیك اظهار داشت: منشاء لگوی المپیك به یونان قدیم و آتن برمی گردد كه بیشتر به عنوان جشن مذهبی برگزار می شد. المپیك قدیم جشنی بود كه بعد از پیروزی زئوس برعلیه كرانوس بر سر فرمانروایی آن منطقه به وجود آمد. ویژگی خاصی كه المپیك داشت، این بود كه زنان مردان مجرد و آزاد می توانستند شركت كنند و متأهلان حق شركت در آن را نداشتند. رقابتهای المپیك بیشتر مربوط به طبقه ثروتمندان بود؛ زیرا فرصت داشتند تمرین كنند و در مسابقات حضور پیدا كنند.
هدف اولیه شاید آماده و ورزیده شدن جوانان برای مقابله و جنگ های احتمالی بود كه در كنار آن مسابقاتی مثل شاعری، سخنوری و موسیقی هم برگزار می شد. المپیك در قرن سوم یا چهارم توسط امپراطوری روم تعطیل شد. در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم دوباره بحث مسابقات ورزشی المپیك به عنوان یك رویداد جهانی را مطرح كردند و اولین دوره آن در یونان برگزار شد.
وی، ادامه داد: ویژگی كه المپیك به عنوان رویداد مهم ورزشی دارد، این است كه اكنون در سازمان ملل حدود 193 كشور عضو هستند؛ اما بیش از 200 كشور در كمیته المپیك حضور دارند؛ همین عدد می تواند گویای قدرت و نفوذ پدیده ای مثل ورزش در همبستگی و حضور ملت ها، قومیت ها و زبان های مختلف در یك پدیده ورزشی مثل المپیك باشد.
المپیك غیر از مسابقات ورزشی یك مراسم افتتاحیه و یك مراسم اختتامیه دارد كه در مراسم افتتاحیه هر كشوری با پرچم و ورزشكارانش حضور پیدا می كنند؛ اما در اختتامیه دیگر دسته بندی كشورها و قومیت های مختلف وجود ندارد كه این را می خواهد اعلام كند ما یك ملت هستیم و بحث نژادی و قومی یا كشوری مطرح نیست. این فلسفه را در نماد یا لگوی المپیك می توان دید. هر پنج رنگ لگوی المپیك به یك قاره ارجاع داده می شود.
برنامه چشم انداز، به تهیه كنندگی صدف سبحانی و اجرای احسان عبدالملكی كاری از گروه علوم ورزشی است كه هر چهارشنبه ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز