چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

اهداف و سیاست های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 30 آبان، در گفتگو با مهندس رحمتی، معاون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، به تشریح فعالیت ها و اهداف این شرکت پرداخت.

1397/09/02
18:19

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس رحمتی، معاون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در تشریح وظایف این شرکت عنوان کرد: شرکت توسعه اماکن ورزشی مجموعه ای که است که از دل وزارت ورزش و جوانان تولید شده و انجام وظیفه می کند. رسالت و مأموریت ذاتی این شرکت، احداث ساختمان ها و اماکن ورزشی با ظرفیت های تقریباً 2500 صندلی است که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، برنامه ها و سیاست های وزارت ورزش و جوانان در حوزه های مدال آوری و ظرفیت های بومی ومحلی، در کشور هدف گذاری می شود.
وی، تصریح کرد: شرکت توسعه سیاست هایی را دنبال می کند. در سال جدید به واسطه محدودیت های مالی که در بودجه و نظامات بودجه ریزی در کشور داریم، ما پروژه جدیدی را شروع به کار و تعریف نکرده ایم. براساس دستورات مقام عالی وزارت و سیاست های مهندس کریمی، رئیس شرکت، اهداف بر این بوده که پروژه های نیمه تمام به هر شکل ممکن تمام شود، تا هم زودتر آنها را به بهره برداری برسانیم و هم محدودیت های اعتباری باعث تعریف پروژه های نیمه کاره جدیدی نشود.
مهندس رحمتی، در ادامه گفت: متأسفانه پروژه هایی در مناطقی ایجاد شده که ضرورت های ایجاد آن با ظرفیت ها و توانمندیهای ورزش محلی مطابقت نداشته است. ما اکنون طرح جامعه توسعه زیرساخت های اماکن ورزشی کشور براساس ظرفیت ها، توانمندیها و استعدادهای ورزشی هر استان را شروع کرده ایم. بعضی از ورزش ها در یک سری از استان ها و نقاط مدال آور هستند و برخی اقبال عمومی دارند که ما آنها را اولویت بندی کرده ایم تا براساس طرح جامعه ای که تا چند روز آتی تدوین می شود، بتوانیم توسعه زیرساخت های کشور را متوازن و براساس ظرفیت ها برنامه ریزی کنیم.
معاون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به تعداد پروژه های در حال اقدام شرکت اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر حدود 229 پروژه را برای شرکت برنامه ریزی کرده ایم که انشالله آنها را به بهره برداری می رسانیم. این اقدام قطعاً در امر گسترش ورزش های قهرمانی و بومی و محلی تأثیر بسزایی دارد.
برنامه چشم انداز، با اجرای علی رحیمیان، چهارشنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز