چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

اهداف و سیاست های شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی

برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 30 آبان، در گفتگو با مهندس رحمتی، معاون شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، به تشریح فعالیت ها و اهداف این شركت پرداخت.

1397/09/02
18:19

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس رحمتی، معاون شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، در تشریح وظایف این شركت عنوان كرد: شركت توسعه اماكن ورزشی مجموعه ای كه است كه از دل وزارت ورزش و جوانان تولید شده و انجام وظیفه می كند. رسالت و مأموریت ذاتی این شركت، احداث ساختمان ها و اماكن ورزشی با ظرفیت های تقریباً 2500 صندلی است كه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، برنامه ها و سیاست های وزارت ورزش و جوانان در حوزه های مدال آوری و ظرفیت های بومی ومحلی، در كشور هدف گذاری می شود.
وی، تصریح كرد: شركت توسعه سیاست هایی را دنبال می كند. در سال جدید به واسطه محدودیت های مالی كه در بودجه و نظامات بودجه ریزی در كشور داریم، ما پروژه جدیدی را شروع به كار و تعریف نكرده ایم. براساس دستورات مقام عالی وزارت و سیاست های مهندس كریمی، رئیس شركت، اهداف بر این بوده كه پروژه های نیمه تمام به هر شكل ممكن تمام شود، تا هم زودتر آنها را به بهره برداری برسانیم و هم محدودیت های اعتباری باعث تعریف پروژه های نیمه كاره جدیدی نشود.
مهندس رحمتی، در ادامه گفت: متأسفانه پروژه هایی در مناطقی ایجاد شده كه ضرورت های ایجاد آن با ظرفیت ها و توانمندیهای ورزش محلی مطابقت نداشته است. ما اكنون طرح جامعه توسعه زیرساخت های اماكن ورزشی كشور براساس ظرفیت ها، توانمندیها و استعدادهای ورزشی هر استان را شروع كرده ایم. بعضی از ورزش ها در یك سری از استان ها و نقاط مدال آور هستند و برخی اقبال عمومی دارند كه ما آنها را اولویت بندی كرده ایم تا براساس طرح جامعه ای كه تا چند روز آتی تدوین می شود، بتوانیم توسعه زیرساخت های كشور را متوازن و براساس ظرفیت ها برنامه ریزی كنیم.
معاون شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی به تعداد پروژه های در حال اقدام شركت اشاره كرد و گفت: ما در حال حاضر حدود 229 پروژه را برای شركت برنامه ریزی كرده ایم كه انشالله آنها را به بهره برداری می رسانیم. این اقدام قطعاً در امر گسترش ورزش های قهرمانی و بومی و محلی تأثیر بسزایی دارد.
برنامه چشم انداز، با اجرای علی رحیمیان، چهارشنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز