چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

فرآیند قانونی احداث یك پروژه ورزشی

برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 14 آذر، با حضور مهندس رحیمی، مدیر منطقه 5 شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، به تشریح مراحل قانونی شروع یك پروژه ورزشی اختصاص داشت.

1397/09/17
08:36

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس رحیمی، مدیر منطقه 5 شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، در پاسخ به این سوال كه برای واگذاری یك پروژه ورزشی چه فرآیند قانونی به لحاظ طراحی و اجرا باید طی كرد، اظهار داشت: بعد از اینكه طرح آمایش سرزمینی اتفاق می افتد و مشخص می شود كه در یك استان چه نیازهایی وجود دارد، اولین اقدامی كه باید برای پروژه شناسایی شده صورت بگیرد، مطالعات اولیه و نیازسنجی توسط مشاوران ذی صلاح است. منظور از مشاوران ذیصلاح، مشاورانی هستند كه از سازمان برنامه و بودجه كشور گواهینامه صلاحیت پروژه های ورزشی را اخذ كرده اند.
وی، افزود: بعد از انجام مطالعات اولیه توسط مشاور، مطالعات به انضمام درخواستی كه از طرف مجری تهیه شده در كمیسیون سازمان برنامه و بودجه كشور مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیكه از نظر اعتباری و نیازسنجی مورد تأیید كمیسیون قرار بگیرد، ردیف اعتباری برای آن پروژه مشخص می شود. از این نقطه به بعد كار دستگاه اجرایی در زمینه مقدماتی اجرای پروژه آغاز می شود.
اولین اقدامی كه انجام می شود، این است كه دستگاه اجرایی زمین اولیه درنظر گرفته شده را از نظر ژئوتكنیك، وضعیت خاك، وضعیت عوارض جغرافیایی و توپوگرافی مورد بررسی قرار دهد. این مطالعات آغازگر مراحل اولیه كار پروژه است. بعد از آن نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح از طریق مناقصه عمومی و آیین نامه خرید خدمات مشاور اقدام می شود. مشاورین تماماً باید دارای صلاحیت در زمینه پروژه های آموزشی، بهداشتی و ورزشی باشند.
با توجه به حجم عمده و مبالغ برآوردی بالایی كه پروژه های ورزشی دارند، از مشاوران گرید یك و نهایتاً گرید دو برای احداث و مطالعات این پروژه ها استفاده می شود.
مهندس رحیمی، تصریح كرد: مشاوران بعد از اینكه در فرآیند مناقصه شركت كردند، ارزیابی كیفی روی آنها صورت می گیرد. كارهایی كه در این زمینه ها انجام داده اند، مورد مطالعه قرار می گیرد و به آنها امتیاز داده می شود. مشاوران براساس امتیازی كه كسب می كنند و قیمت پیشنهادی كه ارائه می دهند، انتخاب می شوند. مشاوری كه بهترین قیمت پیشنهادی را با امتیاز بالا ارائه كرده باشد، به عنوان مشاور طرح انتخاب می شود.
برنامه چشم انداز، چهارشنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز