چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

فرآیند قانونی احداث یک پروژه ورزشی

برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 14 آذر، با حضور مهندس رحیمی، مدیر منطقه 5 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، به تشریح مراحل قانونی شروع یک پروژه ورزشی اختصاص داشت.

1397/09/17
08:36

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس رحیمی، مدیر منطقه 5 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در پاسخ به این سوال که برای واگذاری یک پروژه ورزشی چه فرآیند قانونی به لحاظ طراحی و اجرا باید طی کرد، اظهار داشت: بعد از اینکه طرح آمایش سرزمینی اتفاق می افتد و مشخص می شود که در یک استان چه نیازهایی وجود دارد، اولین اقدامی که باید برای پروژه شناسایی شده صورت بگیرد، مطالعات اولیه و نیازسنجی توسط مشاوران ذی صلاح است. منظور از مشاوران ذیصلاح، مشاورانی هستند که از سازمان برنامه و بودجه کشور گواهینامه صلاحیت پروژه های ورزشی را اخذ کرده اند.
وی، افزود: بعد از انجام مطالعات اولیه توسط مشاور، مطالعات به انضمام درخواستی که از طرف مجری تهیه شده در کمیسیون سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه از نظر اعتباری و نیازسنجی مورد تأیید کمیسیون قرار بگیرد، ردیف اعتباری برای آن پروژه مشخص می شود. از این نقطه به بعد کار دستگاه اجرایی در زمینه مقدماتی اجرای پروژه آغاز می شود.
اولین اقدامی که انجام می شود، این است که دستگاه اجرایی زمین اولیه درنظر گرفته شده را از نظر ژئوتکنیک، وضعیت خاک، وضعیت عوارض جغرافیایی و توپوگرافی مورد بررسی قرار دهد. این مطالعات آغازگر مراحل اولیه کار پروژه است. بعد از آن نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح از طریق مناقصه عمومی و آیین نامه خرید خدمات مشاور اقدام می شود. مشاورین تماماً باید دارای صلاحیت در زمینه پروژه های آموزشی، بهداشتی و ورزشی باشند.
با توجه به حجم عمده و مبالغ برآوردی بالایی که پروژه های ورزشی دارند، از مشاوران گرید یک و نهایتاً گرید دو برای احداث و مطالعات این پروژه ها استفاده می شود.
مهندس رحیمی، تصریح کرد: مشاوران بعد از اینکه در فرآیند مناقصه شرکت کردند، ارزیابی کیفی روی آنها صورت می گیرد. کارهایی که در این زمینه ها انجام داده اند، مورد مطالعه قرار می گیرد و به آنها امتیاز داده می شود. مشاوران براساس امتیازی که کسب می کنند و قیمت پیشنهادی که ارائه می دهند، انتخاب می شوند. مشاوری که بهترین قیمت پیشنهادی را با امتیاز بالا ارائه کرده باشد، به عنوان مشاور طرح انتخاب می شود.
برنامه چشم انداز، چهارشنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز