چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

معضلات واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی


برنامه "چشم انداز" چهارشنبه 26 دی، با گل محمدی، مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان تهران، در خصوص مشكلات واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی به گفتگو پرداخت.

1397/10/30
08:53


به گزارش رادیو ورزش؛ گل محمدی، مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان تهران، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: بخشی از عدم توفیق این است كه ما باید سرمایه های تسهیل كننده موفقیت بخش خصوصی را با ارائه حمایت های مالی در قالب تسهیلات بانكی فراهم كنیم. با وام هایی كه درصدهای بازپرداخت نسبتاً بالایی دارند، نمی توان از بخش خصوصی در این زمینه حمایت كرد.
وی ادامه داد: ورزش به عنوان یك پدیده اجتماعی نیازمند یك كار حمایتی جدی است. ما نمی توانیم برای ایجاد شور و شعف و غرور اجتماعی مبلغ تعیین كنیم. این موارد سرمایه هایی به شمار می روند كه بسیار ارزشمند هستند؛ بنابراین با حسابگری مالی نباید ساخت اماكن ورزشی را مدنظر قرار دهیم. ما باید تسهیلات بانكی را در اختیار این بخش ها قرار بدهیم كه این تسهیلات با بازپرداخت های حمایتگرایانه ای روبه رو شود.
شاید در تمام دنیا دادن این تسهیلات با ارقامی بسیار مناسب تری صورت می گیرد. اگر بتوانیم این نگاه را در قالب یارانه دادن در نظر بگیریم، بسیار كمك كننده خواهد بود. همانطور كه برای حامل های انرژی و حمل و نقل یارانه قرار می دهیم، شاید یكی از واجب ترین بخش ها، بخش خدمات اجتماعی است كه ورزش هم یكی از آن خدمات است و باید از این یارانه ها بهره مند شود. این اقدامات در ایجاد سلامت و شادابی اجتماعی كمك خواهد كرد.
گل محمدی، تصریح كرد: شعار پیشگیری بهتر از درمان است، بهترین شعار است كه باید به شكل عملیاتی باشد. ما حاضر هستیم میلیون ها تومان برای یك عمل قلب باز هزینه كنیم و یارانه آن را فراهم كنیم، اما می توانیم با انجام یك هزارم این هزینه ها از تعداد كسانی كه نیازمند به عمل قلب باز هستند، كم كنیم. این مسئله تا به شكل یك فرهنگ نهادینه نشود، ما همین گرفتاریها را داریم.
مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان تهران، افزود: تعداد ورزشكاران ورزش های همگانی در كشورهای توسعه یافته بالای 70 درصد است؛ اما این آمار در كشور ما به زیر 17 درصد می رسد. زندگی شهری، فقر حركتی و آلودگی زیست محیطی، همه مزید بر علت شده كه اعتبارات و جهت گیری بودجه مان به سمت دیگری هدایت شود.
برنامه چشم انداز، با اجرای علی رحیمیان، چهارشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
چشم انداز