جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی كشور

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 24 مرداد با حضور محمدحسین معتمد هاشمی و انوشیروان آریامنش، محققان و پژوهشگران رسانه و ورزش به موضوع نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی كشور پرداخت.

1396/05/25
09:33

به گزارش رادیو ورزش؛ انوشیروان آریامنش، محقق و پژوهشگر رسانه و ورزش پیرامون نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی اظهار كرد: بدون هیچ چون و چرایی رسانه در اشاعه ورزش و جذب آحاد مختلف مردم تاثیرگذار است. جمعیتی كه طی سال های اخیر به سمت ورزش جلب شده اند؛ نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.
امروزه مردم خوب می دانند كه سلامتی آنها در گرو فعالیت ورزشی است. با توجه به كاركرد خوب رسانه، این اتفاق در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای افتاده است. ورزش حرفه ای و قهرمانی بیش از آنچه كه برای سلامتی افراد مفید باشد؛ آسیب زا هستند. پس چرا رسانه ها بر ورزش قهرمانی و حرفه ای تاكید دارند؟ به این دلیل كه ورزش قهرمانی ویترین ورزش جامعه است تا میلیون ها نفر كه بخش عمده آنها را جوانان تشكیل می دهند؛ جذب ورزش همگانی شوند.
مردم ما به این باور رسیده اند ولی اینكه چقدر به سمت و سوی ورزش می روند فرسنگ ها با وضعیت ایده آل فاصله دارد و نیازمند فرهنگ سازی و رفاه اجتماعی است. در این زمینه رسانه و فرهنگ باید با دامنه وسیعی كار كنند.
محمدحسین معتمد هاشمی، محقق و پژوهشگر رسانه و ورزش درخصوص نقش رسانه در ورزش همگانی بیان كرد: رسانه ها گسترش پیدا كرده اند ولی متاسفانه میزان توجه به ورزش همگانی آنطور كه باید و شاید نیست و ما شاهد اشاعه ورزش همگانی نبوده ایم. ورزش همگانی یك زیرساخت هدفمند و زنجیروار بین سازمان ها و نهادهای مختلف را شامل می شود كه به این موضوع كمتر توجه شده است. بعلاوه، مردم ما بیشتر دوست دارند از طریق رسانه اخبار و رویدادهای ورزشی در بعد قهرمانی را پیگیری كنند. ورزش همگانی فضا و بستر خود را می خواهد. رسانه ها نقش تبلیغ ورزش همگانی را داشته اند ولی آن را پیگیری و ریشه یابی نكرده اند.
معتمد هاشمی در مورد نهادهایی كه می توانند در این زمینه رسانه را یاری كنند؛ توضیح داد: در درجه اول آموزش و پرورش قرار دارد كه باید از همان ابتدا در زمینه ورزش همگانی فرهنگ سازی كند و تنها منحصر به زنگ ورزش نباشد. خانواده ها هم نقش مهمی دارند. وقتی اعضای خانواده به ورزش می پردازند؛ بچه ها هم یاد می گیرند كه ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهند. وقتی فرد فواید ورزش رادرك كند؛ به سمت و سوی آن می رود ولی اگر فرهنگ سازی نداشته باشیم؛ تغییر مسیر سخت است.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 24 مرداد تولید گروه علوم ورزشی و با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه شب های سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی