جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

شركت تعاونی ورزشی و تاثیر آن بر انواع سرمایه ها

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 7 شهریور با حضور زهرا جعفری و مرجان امیری مقدم، محققان و پژوهشگران عرصه جامعه شناسی ورزشی به موضوع شركت های تعاونی ورزشی و تاثیر آن بر انواع سرمایه ها پرداخت.

1396/06/08
09:26

به گزارش رادیو ورزش؛ زهرا جعفری، محقق و پژوهشگر عرصه جامعه شناسی ورزشی پیرامون تعریف شركت تعاونی ورزشی و تاثیر آن در گسترش فرهنگ ورزش اظهار كرد: در شركت تعاونی گروهی از افراد هستند كه با منافع مشترك برای رسیدن به یك هدف واحد تلاش می كنند. شركت تعاونی یك شبكه مشاركت مدنی است.
شركت تعاونی خدمات ورزشی در زمینه امكانات ورزشی باشگاه ها و اماكن ورزشی فعالیت می كند و تفاهم نامه ای نیز بین وزارت تعاون و سازمان وقت تربیت بدنی منعقد شده كه باعث گسترش این نوع تعاونی ها شده است.
شركت تعاونی مشاركت را در سطح گسترده برای مردم فراهم می سازد. اعضا در شركت تعاونی مهم و سرمایه آن هستند. یك تعاونی وقتی قدرتمند است كه بتواند افراد و گروه ها را در سطح وسیعی داشته باشد. ورزش با طبقات مختلف اجتماعی در ارتباط است. اگر ورزش نتواند این طبقات را به خود جذب كند؛ تعاونی ها هم نمی توانند در سطح وسیع و گسترده راهكار ایجاد كنند.
جعفری درخصوص نقش شركت تعاونی ورزشی در بهبود روابط بیان كرد: وقتی تندرستی حرف اول را در جامعه بزند مردم به سمت ایجاد تعاونی ورزشی سوق پیدا می كنند. البته در كنار تعاونی ورزشی باید پشتوانه دولتی هم باشد. شركت تعاونی وقتی ایجاد می شود كه یكسری افراد با هم همگام شوند و در راستای هدف مشترك تلاش كنند. تعاونی ورزشی فعالیتی ارتباطی را نشان می دهد و همه دوست دارند به عنوان عامل مهم خود را نشان دهند. این رقابت مثبت باعث یك شبكه اعتماد و امنیت می شود.
دموكراسی در شركت تعاونی عاملی است كه افراد در سطح وسیع تری با هم همكاری كنند و درنتیجه از نظر كار گروهی موفق تر هستند. اعضای تعاونی ها تصویر مشتركی از هدف دارند و از تلاش های خود لذت می برند.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 7 شهریور تولید گروه علوم ورزشی با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه شب های سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقمندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی